Obnova charitnej budovy

za účelom zlepšenia jeho stavebnotechnického stavu, architektonického vzhľadu a skvalitnenia jeho úžitkovej hodnoty pre lepšie využitie v oblasti pastoračných, sociálnych, kulturno-vzdelávacích služieb poskytovaných Slovenskou provinciou rádu menších bratov kapucínov
Objekt charitnej budovy bol postavený začiatkom sedemdesiatych rokov XX. storočia ako ubytovňa nižšieho štandardu. Pre súčasné potreby je nevhodne dispozične riešený. Nové riešenie počíta s otvorením bočného historického, portálového a pôvodného vchodu do objektu kláštora, ktorý je momentálne zamurovaný. Tento vstup by bol riešený ako bezberiérový, vzhľadom na možnosti budúceho využitia budovy ako pastoračného či sociálneho centra. Za vchodom by boli krátke schody a malý výťah - plošina umožňujúca osobám s hedikepom dostať sa do chodby budovy charity a tak aj do kostola bez prekážok. Úroveň tejto časti chodby charity by bola nižšia o 30cm oproti súčasnému stavu. Nový vchod a prechod medzi budovou a kostolom nebude architektonicky narúšať pohľad historickej chodby kostola. 


Prestavbou sa dosiahne vybudovanie malej viacúčelovej zasadačky, ktorá okrem základného používania ako zasadačky poskytuje využiteľnosť aj ako pastoračná miestnosť (napr. počas bohoslužieb pre matky s deťmi). V prvom podlaží je situovaná viacúčelová veľká zasadačka cirka pre 60 ľudí. Jej viacúčelový charakter zodpovedá  vnútorným aj vonkajším činnostiam Rádu kapucínov (rádové kapituly, sociálna činnosť, vzdelávacio - kultúrna činnosť a iné. K zlepšeniu charakteru budovy charity výrazne prispejú nové sociálne zariadenia. V ubytovacej časti budovy bude 24 izieb vybavených sociálnymi zariadeniami. Tieto by mali slúžiť ku krátkodobej sociálnej pomoci. V budove bude inštalovaný výťah spájajúci štyri podlažia. Prestavbou sa tiež vytvorí nový samostatný vstup do objektu, ktorý zlepší jeho dispozičné riešenie a najmä jeho použiteľnosť. 


Navrhovanou prestavbou sa zvýši úžitková i estetická hodnota domu charity postaveného v blízkosti historických budov, ktorá reprezentuje funkcionalistický štýl. 


Plánovanú prestavbu je možné realizovať po častiach, ktorých poradie je čiastočne možné meniť podľa potrieb a finančných možností. Toto sa už začalo a bratia už svojpomocne realizujú upratovacie a búracie práce a niektoré menšie úpravy v rámci našich možností. 


Sobota, 17. Február 2018
Meniny má Miloslava