Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať Kapucínom na Slovensku

IČO: 00599107
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Názov: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov.
Ulica: Župné námestie 
Číslo: 10
PSČ: 81499
Obec: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 


- Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu


Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech