Milí naši priatelia, známi a dobrodinci.    

       

Ježiš raz rozprával podobenstvo o istom bohatom človekovi, ktorý mal správcu, ktorého obžalovali z toho, že mu rozhadzuje majetok. Tak si tento bohatý človek zavolal svojho správcu, aby mu vydal počet zo svojho spravovania. A tak aj my bratia, chceme byť verní Božiemu Slovu (aj napriek tomu, že nie vždy sa nám to darí) a vydať počet z nášho spravovania finančných prostriedkov, ktoré sme od vás ako našich dobrodincov dostali. 


Za rok 2015 sme cez váš príspevok z 2% z daní dostali sumu: 16833,42 € tieto prostriedky boli použité na nasledujúce projekty.

 


p.č.Účel použitia podielu zaplatenej daneSuma v EURSpôsob použitia podielu zaplatenej dane
1Podpora vzdelávania mládeže 1689,89Letný vzdelávací seminár pre mladých 
2Ochrana a podpora zdravia, prevencia539,7Detský letný tábor - Lúčky pri Kremnici
3Podpora športu detí a mládeže628,-Jarná lyžovačka  detí  a mládeže v Hrabovom
4Podpora vzdelávania mládeže473,16Obstaranie  projektora pre kultúrno - vzdelávacie aktivity pri kláštore kapucínov - Hriňová
5Podpora športu detí a mládeže511,25Letný tábor detí a mládeže – Detvianska Huta 2015 
6Podpora vzdelávania mládeže444,43Turné  detského divadielka z Pezinka 2015 – Fatima
7Ochrana a podpora zdravia, prevencia2000,-Obnova priestorov materského centra v kláštore kapucínov v Žiline
8Podpora športu detí a mládeže2622,-Regeneračný pobyt v prírode – 2015, pre slabšie situované rodiny zo Žiliny
9Podpora športu detí a mládeže853,18Letný tábor detí z Poník 2015
10Zachovanie kultúrnych a historických hodnôt990,-Rekonštrukcia bleskozvodu na kostole sv. Jána Krstiteľa, Kremnické Bane
11Zachovanie kultúrnych a historických hodnôt6081,81Obnova historickej pamiatky -  generálna oprava organu  kostola kapucínov v Bratislave
 Celkom16 833,42  Cez našu webovú stránku Kapucíni na Slovensku, prostredníctvom online systému „ĽudiaĽudom“, sme vyzbierali na nasledujúce projekty finančné dary v celkovej výške 4 490,14 €Názov projektuSuma v EURPoužitie
Provincia2 024,-Tieto finančné prostriedky boli použité na režijné náklady provincie a ako príspevok  na opravy a údržbu jednotlivým kláštorom v našej provincii.
Žilinský Sirotár pre všetkých710,-Tieto finančné prostriedky boli presunuté na Transparentný účet SLSP s názvom Kapucíni Žilina, ktorý do dnešného dňa disponuje čiastkou 13 225,80 €. Najbližší projekt, ktorý bude realizovaný z tejto čiastky bude „vysušovanie laubní Sirotára“.  
Oltár sv. Fidela v kostole sv. Štefana1 711,14Tieto finančné prostriedky máme momentálne na účte, nakoľko rozpočet na toto dielo je cca 35 000,- € a my do dnešného dňa disponujeme so sumou 5 037,- €.  Keď sa nám podarí získať patričný finančný obnos začneme s reštaurátorskými prácami.
Prestavba „Charity“ Pezinok45,-
Tieto finančné prostriedky budú použité pri prestavbe  „Charity“ pri našom kláštore v Pezinku.  Tento prioritný projekt v našej provincii by mal po dokončení v rámci našej charizmy slúžiť na krátkodobé ubytovanie pre sociálne znevýhodnených, ktorí sú schopní procesu resocializácie. Tak ako v minulosti by mal  poskytovať pastoračné priestory pre potreby kostola, miestnej komunity, ale aj provincie. V budúcnosti počítame s rekonštrukciou kláštora v Pezinku a počas tohto obdobia by mala „Charita“ poskytnúť dočasné ubytovanie pre miestnu komunitu. V prípade potreby by mal v budúcnosti poskytnúť pre našu provinciu ubytovanie pre starých a chorých spolubratov. Momentálne sme v štádiu finalizácie stavebného povolenia a prípravy stavby a staveniska.  Predpokladaný rozpočet prestavby je 750 000,- €
Na financovanie tohto projektu bude použitá „rezerva provincie“, ktorú sme počas posledných rokov našeterili, a tak isto budeme žiadať o finančnú podporu rôzne inštitúcie.  
 


Priamo na účet Provincie IBAN: SK3756000000001850828001
 sme od vás dostali 760,00 €


 Tieto finančné prostriedky boli použité na režijné náklady provincie a ako príspevok  na opravy a údržbu jednotlivým kláštorom v našej provincii.

 

Milí naši dobrodinci, sme vám vďační za akúkoľvek pomoc a vašu priazeň, ktorú ste nám poskytli. V súlade s naším svedomím sme ju použili tak, ako ju možno vidieť z tohto prehľadu. Myslíme na vás v našich modlitbách a vyprosujeme pre vás a vaše rodiny Božie požehnanie.  

 

Za bratov kapucínov 

br. Miroslav Kulich, OFMCapSobota, 17. Február 2018
Meniny má Miloslava