Prosba o 2% z daní

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našich aktivít prostredníctvom 2% (príp. 3%) Vašich daní. Presný opis ako na to, sa dozviete v článku.
Naše aktivity naďalej pokračujú v týchto oblastiach:

1) celoročná a kontinuálna práca s deťmi a mládežou (pravidelné stretávania, športové aktivity, letné i zimné výlety a tábory)
2) pomoc sociálne slabším vrstvám (poskytnutím účasti na rôznych aktivitách za zvýhodnených podmienok a pod.)
3) organizovanie duchovných a kultúrnych podujatí
4) údržba a oprava sakrálnych kultúrnych pamiatokÚdaje potrebné k poukázaniu podielu 2% dane kapucínom, máte ich predvyplnené v tlačivách:

názov: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
sídlo: Župné nám. 10, 814 99 Bratislava
IČO: 00599107
právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnostiĎakujeme všetkým, ktorí nás doteraz podporili.
Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech