Činnosť

Žijeme v dedinskom, prímestskom prostredí 12 km od Banskej Bystrice v peknom hornatom kraji. 
Prioritou nášho bratstva je spravovanie farnosti. Duchovne vedieme štyri dedinky - Ponoky, Ponická Huta, Dúnravica a Oravce. Vyučujeme náboženstvo na prvom i druhom stupni ZŠ Poniky, ktorá je spádovou oblasťou okolitých dedín. 

Farnosť je konfesijne zmiešaná. Mnohí sa hlásia k Evanjelickej cirkvi a.v. Naše pôsobenie v celej farnosti má skôr misijný charakter. Okrem bratského svedectva života v komunite a klasickej farskej pastorácie sa venujeme práci s ľuďmi v každodennom kontakte s nimi a evanjelizačnej činnosti s miestnou mládežou. 

Vyučujeme náboženstvo na prvom i druhom stupni ZŠ Poniky, ktorá je spádovou oblasťou okolitých dedín. Navštevujeme sviatostne starých a chorých ľudí. Snažíme sa byť spojení s celou našou farnosťou a vytvátať dobré medziľudské i duchovné prostredie. Priľahlú budovu bývalej cirkevnej školy poskytujeme na ubytovanie pre výlety detí , mládeže a duchovné obnovy.‹‹ späť