História Kapucínov na Ponikách

História kapucínov v Ponikách je pomerne krátka. Prví kapucíni prišli do Poník 1.5. 1995, z Podkoníc, kedy prebrali farnosť a v priestoroch starej katolíckej školy zriadili provizórne noviciát, v ktorej fungoval až do jeho presťahovania na Kremnické Bane v r. 1998.

V roku 1999 bola zahájená rozsiahla rekonštrukcia farskej budovy s jej prestavbou na potreby kláštora, ktorá bola ukončená posviackou v októbri 1999. V ďalšom období tu bolo centrum postnoviciátu a od septembra 2001 je tu zriadený kapucínsky študentát teológie.

Poniky sa však s činnosťou Menších bratov sv. Františka stretli už niekoľko storočí predtým. V neďalekej Slovenskej Ľupči bol v r. 1264 zriadený kláštor, ktorého kultúrnonáboženské pôsobenie sa v mnohom odzrkadlilo i na okolí, teda i na Ponikách. V r. 1325 sa v ponickom kostole konala kapitula františkánov. Pravdepodobne v priebehu husitských vojen, alebo v období reformácie ľupčiansky kláštor zanikol. V období rekatolizácie i po nej konkrétne v období medzi rokmi 1730-1800 sa na ponickej fare misijne vystriedali traja františkánski pátri.
‹‹ späť
Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech
NOVÁ SLUŽBA: Ak chcete vedieť o všetkom, čo sa deje a chystá v našej ponickej farnosti, zaregistrujte sa na odber správ. Váš e-mail: