MÁJ

4. máj
P. Paschalis z Lozorna, v Bratislave 1772
P. Anaklét zo Skalice, aet. ph. 43 R. 22, v Mantove 1859
P. Barnabáš Orbán z Taty, aet. ph. 65 R. 44, v Bratislave 1864
P. Polykarp Snobal, aet. ph. 83 R. 65, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1927
5. máj
P. Benedikt Piaček z Borinky, ph. 65 R. 44, v Pezinku 1863
Fr. Reparát z Linca, aet. ph. 81 R. 50, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1913
6. máj
P. Cecil, Slovák, v Bratislave 1768
P. Maximus z Kremsa, v Bratislave 1772
Fr. Tobiáš z Tyrolska, laik, v Bratislave 1789
7. máj
P. Jozef Polák z Oreského pri Radošovciach, aet. ph. 77 R. 60, v Belušských Slatinách, poch. na cintoríne v Oreskom 1952
8. máj
P. Markvard, Slovák, v Pezinku 1779
P. Hermolaus z Bratislavy, v Bratislave 1794
Fr. Valerián Dörflensis, v Pezinku 1835
9. máj
P. Sostenes Taczensis, v Bratislave 1795
10. máj
P. Ursinus z Troppau, v Bratislave 1794
P. Adrián Klinko z Ivanky pri Nitre, Madar, exprovinciál, aet. ph. 64 R. 45, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1873: Brat Adrián, Štefan Klinko sa narodil 29. októbra 1809 v Ivanke pri Nitre na dnešnom Slovensku. Do kapucínskeho rádu vstúpil r. 1828. Roku 1833 bol vysvätený na kňaza. Roku 1842 sa stal rektorom kapucínskeho teologického učilišťa v Bratislave a od roku 1854 tu bol aj slovenským kazateľom. V roku 1854 bol na provinciálnej kapitule v Bratislave zvolený za provinciála Rakúsko – Uhorskej provincie. Hoci bol najvyšším predstaveným spomínanej provincie, nezabúdal na svoj slovenský pôvod aj keď sa musel hlásiť k politickej uhorskej národnosti. Bol veľmi činným provinciálom, tiež literárne. Pod jeho vedením vykonali kapucíni nielen na Slovensku, ale v celom Uhorsku veľa záslužnej práce na poli sociálnom, kultúrnom i osvetovom. Od roku 1870 žil na odpočinku v Pezinku, kde odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi.
11. máj
P. Edmund Tobiasch zo Znojma, Moravan, aet. ph. 60 R. 39, v Bratislave, poch. na
Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1889
12. máj
P. Beánus z Viedne, v Bratislave 1771
13. máj
Fr. Florid z Budína, laik, v Bratislave 1737
P. Hilár Párik z Bratislavy, v Timmins, Ontario, Kanada, poch. v Montreali – Pointe – aux
Trembles, Kanada 1977: Brat Karol – Hilár, Štefan Párik sa narodil 28. augusta 1918 v Bratislave. Po stredoškolských štúdiách vstúpil v Pezinku do Rádu a prijal meno Hilár. Teológiu študoval v Bratislave, pokračoval v Paríži a dokončil na Slovensku. Kňazskú vysviacku prijal r. 1943. Pôsobil v Bratislave. Najdramatickejšou udalosťou jeho života bola noc zo 17. na 18. 4. 1947, keď mu pripadla úloha zaopatriť a na šibenicu sprevádzal odsúdeného prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Z väznice vyniesol známy Posledný odkaz Dr. Jozefa Tisa slovenskému národu. Za tento čin mu hrozilo zatknutie, preto v máji 1947 ilegálne opustil Slovensko. Spočiatku sa zdržiaval v Paríži a v Ríme. R. 1948 odišiel na misie na Arabský polostrov. V polovici 50. rokov bol zo zdravotných dôvodov premiestnený do kanadského Timmins. Tam si zmenil pôvodné rehoľné meno Hilár na Karol. Pôsobil v sociálnej sfére pre prisťahovalcov, ako pedagóg a publicista a ako umelec – maliar. Udržoval živé kontakty so slovenskými krajanmi v Kanade.
14. máj
Fr. Ursicín, Slezan, laik, v Pezinku 1771
P. Vojtech Rajner z Pezinka, v Bratislave, poch. na cintoríne v Pezinku 1999: Brat Vojtech, Rudolf Rajner sa narodil 9. decembra

14. máj

Fr. Ursicín, Slezan, laik, v Pezinku 1771

P. Vojtech Rajner z Pezinka, v Bratislave, poch. na cintoríne v Pezinku 1999: Brat Vojtech, Rudolf Rajner sa narodil 9. decembra 1919 v Pezinku. Po maturite na bratislavskom gymnáziu v roku 1938 vstúpil do noviciátu. Vecné sľuby zložil v Olomouci v r. 1942. V r. 1944 sa stal gvardiánom v Bratislave. Po „barbarskej noci“ 14. 4. 1950 bol jedným

zo štyroch kapucínov, ktorých štátna bezpečnosť ponechala v kláštore kvôli službám v kostole. Prenasledovanie prišlo neskôr: r. 1952 nastúpil na trojročné „sústredenie“ v Králikách (Česká republika), po ňom pracoval päť rokov ako robotník v Bratislave. R. 1961 ho zatkli a odsúdili na štrnásť rokov väzenia. R. 1968 bol ako posledný rehoľník pustený na slobodu. Súhlas ku kňazskej pastorácii dostal až o 11 rokov neskôr. V r. 1989 sa medzi prvými kapucínmi začlenil do riadneho rehoľného života. Po určitom čaše mu podlomené zdravie nedovoľovalo slúžiť sv.

omše verejne. Bol však horlivým spovedníkom. V tejto službe pokračoval aj vtedy, keď bol už pripútaný na invalidný vozík. Zomrel pri slúžení sv. omše.

15. máj

Fr. Remíg Wurka z Pezinka, vo Viedni 1905

16. máj

P. Eleazar Nell z Veľkého Karlovca, (Carei – Nagykároly – RO), exprovinciál, v Bratislave

1800

17. máj

P. Fruktuóz z Traismauern, v Bratislave 1770

P. Liberát Vejerensis, v Bratislave 1772

Fr. Albert z Viedne, laik, v Bratislave 1806

P. Paschalis Závadský zo Žiliny, aet. ph. 59 R. 39, v Osijeku 1860

18. máj

P. Sekundián z Eisenstadtu, (Kismárton – A), v Bratislave 1758

Fr. Nazárius z Tyrolska, laik, v Bratislave 1771

Fr. Valerián, laik, aet. ph. 26 R. 6, v Pezinku 1835

P. Pacifik Albrecht Solnensis, Madar, aet. ph. 46 rel. 27, v Tate 1875

19. máj

Fr. Kvirín, Rakúšan, laik, v Bratislave 1798

20. máj

Fr. Damián Fule z Tomášova, v Osijeku 1917

24. máj

P. Maurinus z Bratislavy, Jubil., v Bratislave 1803

26. máj

P. Septimus zo Senca, v Pezinku 1820

P. Eleazar Chvála zo Studienky, aet. ph. 81 R. 59, v Budapešti 1891

28. máj

P. Teofríd z Kremsa, v Pezinku 1788

29. máj

P. Makárius z Waidhofen a. Th., v Bratislave 1771

P. Kazimír z Viedne, v Bratislave 1748

30. máj

P. Bartolomej z Galanty, vo Velkom Varadíne 1796

P. Marcelián, Cech, aet. ph. 49 R. 23, v Bratislave 1851

31. máj

P. Zozimus z Dlhých Strážov, v Móre 1803

P. Melichar z Maduníc, gvardián, ph. 42 R. 23, v Tate 1841

Fr. Lukáš Kraus z Pezinka, klerik, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1960


JÚN


1. jún

Fr. Gorgon Gajdoš z Velkej Mane, v Báci, pochovaný v Báci 1960

2. jún

P. Nestor z Neusiedl a. See, (Nezsider –A), v Bratislave 1820

4. jún

P. Largus z Banskej Bystrice vo Veľkom Varadíne 1826

Fr. Emilián Hornyanszky z Nitry, laik, Madar, aet. ph. 68 R. 46, vo Viedenskom Novom Meste 1884

5. jún

P. Jób z Pezinka, v Bratislave 1784

6. jún

P. Marián z Pezinka, aet. ph. 69 R. 50, v Osijeku 1856

7. jún

Fr. Homobonus Farkaš, aet . ph. 56 R. 38, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1926

8. jún

P. Natanael Scharsensis, v Bratislave 1747

11. jún

P. Martin z Bratislavy, v Budíne 1833

12. jún

P. Jakub z Viedne, v Bratislave 1752

13. jún

Fr. Demeter z Hornstein, klerik, v Bratislave 1730

15. jún

P. Peter Krstiteľ z Bratislavy, v Móre 1819

P. Severus Köptsensis, v Bratislave 1820

16. jún

P. Alojz Tropler z Bratislavy, gvardián, aet. ph. 69 R. 53, v Bratislave 1869

18. jún

P. Michal Angelus, Madar, v Bratislave 1772

Fr. Hieronym Príkaský zo Skalice, študent filozofie, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1894

19. jún

P. Chryzogón z Modry, v Bratislave 1785

20. jún

P. Korbinián z Hernlein, v Bratislave 1770

22. jún

P. Ján Nepomucký, Cech, v Pezinku 1762

Fr. Ondrej Radványi z Hrabušíc, aet. ph. 55 Rel. 29, v Bratislave, poch. na Ondrejskom

cintoríne v Bratislave 1940

23. jún

Fr. Pius Radic z Taty, laik, aet ph. 82 R. 57, vo Viedenskom Novom Meste 1865

24. jún

P. Felix Anton z Bratislavy, v Tate 1794

29. jún

P. Gabriel z Bratislavy, v Bratislave 1810

P. Dionýz Kraupa z Pezinka, aet. ph. 32 R. 16, v Pezinku 1897

30. jún

P. Sekundus z Pezinka, v Bratislave 1784


JÚL6. júl

P. Damián z Féllu, Madar, aet. ph. 73 R. 55, v Bratislave 1858

P. Bernardín zo Skalice, gvardián, aet. ph. 52 R. 36, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1931

7. júl

P. Archelaus z Poysdorfu, v Bratislave 1772

8. júl

Fr. Donát z Viedne, laik, v Bratislave 1732

P. Augustín z Badenu, v Bratislave 1805

P. Jakub Steiger z Linca, Rakúšan, aet. ph. 33 R. 15, v Bratislave 1875

P. Pavol Vavrík z Bratislavy, poch. na cintoríne v Pezinku 1994

9. júl

P. Ján Krstitel z Banskej Štiavnice, aet. ph. 79 R. 55, vo Viedni 1856

10. júl

P. Inocent z Taty, aet. ph. 62 R. 44, v Bratislave 1870

P. Vojtech Pešava, pochovaný v Skalici 1904

11. júl

P. Fruktuóz z Rajca, aet. ph. 33 R. 10, v Bratislave 1831

P. Adrián Mózer z Budaörs, Madar, v Králíkach (CZ), poch. v krypte kostola v Králíkach 1952

P. Ján Chryzostom Kľúčnik zo Skalice, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1956

13. júl

P. Leoncius z Bratislavy, v Bratislave 1743

P. Protáz Lanczenthalensis, v Bratislave 1771

Fr. Koloman Köpesiensis, laik, v Bratislave 1794

14. júl

Fr. Alexius, Cech, laik, v Bratislave 1773

16. júl

P. Inocent z Budína, v Bratislave 1772

P. Celestín Stamph., v Bratislave 1802

17. júl

Servícius zo Závodu, v Koválove, poch. v Koválove 1806

18. júl

Fr. Bernard z Ringersheimu, laik, v Pezinku 1809

19. júl

P. Florencián z Tyrolska, v Bratislave 1764

20. júl

Fr. Rochus Gere z Mostu pri Bratislave, vo Viedni 1886

21. júl

P. Masseo z Kremsa, v Holíči 1777

22. júl

P. Klement z Modry, v Bratislave 1735

P. Mellitus z Gmundenu, v Bratislave 1755

23. júl

P. Augustín Dantner z Bratislavy, aet. ph. 76 r. 60, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1882

Fr. Sabín Reha z Bratislavy, v Báči, poch. v Báči 1960

25. júl

P. Kájus z Bratislavy, v Bratislave 1784

27. júl

Fr. Otokar Majtán zo Žiliny, v Osijeku 1894

28. júl

P. Hierotej, Slovák, v Pezinku 1747

Fr. Mansvét z Viedne, laik, v Bratislave 1765

P. Salvátor z Viedenského Nového Mesta, v Bratislave 1789

29. júl

P. Lucinián, Slovák, zomrel pri kvešte, pochovaný vo farskom kostole v Senici 1753

P. Zenobius zo Skalice, v Hatvane 1784

30. júl

Fr. Krišpín Hrnek z Chropova, vo Viedni 1871

31. júl

Fr. Alojz z Tyrolska, laik, aet. ph. 55 R. 29, v Pezinku 1829

Fr. Krišpín Hrnek, Madar, aet. ph. 28 R. 8, vo Viedni 1871


AUGUST


2. august

P. Benignus z Bratislavy, v Tate 1825

4. august

Fr. Ján Chryzostom z Bratislavy, diakon, v Bratislave 1835

5. august

P. Kleofáš z Bratislavy, v Bratislave 1792

Fr. Pankrác, Moravan, laik, v Pezinku, pochovaný v Malom Bieli, (Németbél – SK) 1795

7. august

Fr. Alexander Garay z Komárna, v Máriabesny 1912

8. august

P. Elizeus z Viedne, v Bratislave 1796

9. august

Fr. Barlaam Huljak z Rajca, vo Viedni 1888

10. august

P. Nikander z Budína, v Bratislave 1754

P. Alexius z Komárna, v Bratislave 1791

11. august

P. Ján Adamus z Modry, v Pezinku 1802

15. august

P. Laurián Lembacensis, v Bratislave 1755

Fr. Leonard z Péterváradu (SCG), aet. ph. 58 R. 28, v Bratislave 1849

P. Angelus Senáši z Novej Vsi nad Žitavou, poch. na cintoríne v Pezinku 1991

17. august

Fr. Juniper Mantaanensis, v Bratislave 1807

18. august

P. Zefirín z Trnavy, v Bratislave 1777

19. august

Fr. Timotej zo Salzburgu, klerik, v Bratislave 1731

P. Mikuláš Junek zo Žiliny, aet. ph. 42 R. 25, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1906

20. august

P. Expeditus z Pasova, v Bratislave 1809

21. august

P. Bernardín z Pezinka, aet. ph. 48 R. 24, vo Veľkom Varadíne 1853

Fr. Bernard Rajak z Bátorových Kosíh, aet. ph. 62 R. 32, vo Veľkom Varadíne 1880

22. august

P. Hieronym Pernecký z Kuklova, v Osijeku 1882

23. august

Fr. Urban z Bratislavy, laik, aet. ph. 59 R. 36, v Tate 1839

24. august

P. Roman z Ybbsa, v Bratislave 1757

P. Hartman z Handlovej, v Pezinku 1826

25. august

P. Béda zo Steyra, v Bratislave 1741

27. august

Fr. Inocent z Vörösváru, laik, v Pezinku 1800

P. Augustín Filipovič z Jarnej, v Strečne, poch. na cintoríne v Pezinku 1995: Brat Augustín, Andrej Filipovič sa narodil 2. júla 1923 v obci Jarná, dnes súčasť Cífera, okres Trnava. Do Rádu vstúpil r. 1947. Vecné sľuby zložil 8. 12. 1958. Na kňaza bol vysvätený na Štedrý deň r. 1970. Počas komunistickej totality vystriedal viacero civilných zamestnaní v Bratislave. Pracoval aj na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Tam vyvíjal intenzívnu pastoracnú cinnost medzi vysokoškolskou mládežou. 8. 7. 1990 sa stal prvým gvardiánom novozriadenej kapucínskej komunity v Žiline. Popritom vykonával aj pastoračnú činnosť v nedalekej Bitarovej. V priestoroch bývalej materskej školy v areáli Sirotára v Žiline zriadil sociálno – pastoračné centrum Fidélio. V Žiline založil aj Kolpingovu rodinu. Zomrel počas ťažkej autonehody pri Strečne.

29. august

P. Silvester z Kruchfthenien, v Bratislave 1823

30. august

Fr. Klement z Prahy, laik, v Pezinku 1784

Fr. Bernardín z Tyrolska, v Pezinku 1787‹‹ späť