SEPTEMBER

1. september
Matej Kláštorský, v Bratislave, poch. v kláštornej záhrade v Bratislave 1777
2. september
P. Nikodém Burensis, študent filozofie, v Pezinku 1778
3. september
P. Nikázius Haslinger z Linca, Rakúšan, aet. ph. 35 rel. 15, v Bratislave 1877
4. september
P. Kassián Szedlák z uhorského Pezinka, aet. ph. 79 R. 63, vo Veľkom Varadíne 1892 P. Hubert Müller z Plaveckého Petra, v Bratislave, poch. na Martinskom cintoríne, (sektor XXVII) v Bratislave 2000: Brat Hubert sa narodil 21.1.1924 v Plaveckom Petri. Po štúdiách na lesníckej škole v Banskej Štiavnici pracoval ako robotník, oženil sa v (1959) a mal dve dcéry Evu a Máriu. Žena ho opustila a neskôr ovdovel. Medzitým sa začal zaujímať o rehoľné povolanie a 4.10.1971 vstúpil do tajného noviciátu, 4.10.1972 zložil časné a 4.101978 vecné sľuby. V Poľsku bol 11.11.1978 tajne vysvätený za kňaza. Po páde komunizmu sa stal nemocnicným kaplánom v Podunajských Biskupiciach u sestier sv. Kríža, zastával aj funkciu definítora. Bol veselej povahy a mal dar podchytiť vo viere tápajúcich a vrátit ich na cestu viery a do Cirkvi. Na sklonku života veľa trpel chorobami, na ktoré podľahol na spomienku sv. Rozálie z Viterba.
7. september
Fr. Korbinián z Linca, klerik, v Bratislave 1729
Fr. Tobiáš z Castej, laik, aet. ph. 63 R. 44, v Scheibbsi 1844
8. september
Fr. Amadeus Pucho z Nových Zámkov, v Tate 1902
9. september
P. František Anton z Hainburgu, v Pezinku 1781
P. Marek Jokensis, v Bratislave 1783
P. Barlaam Hulják, Madar, aet. ph. 84 R. 67, vo Viedni 1888
11. september
Fr. Archangel zo Schwechatu, laik, v Bratislave 1814
12. september
P. Justinián z Eserdingu, v Bratislave 1735
Fr. Anton, Flám, laik, v Bratislave 1823
Fr. Leopold, Moravan, laik, aet. ph. 51 R. 28, v Bratislave 1830
14. september
P. Silver zo Salzburgu, v Bratislave 1751
15. september
Fr. Imrich z Veľkého Biela, (Magyarbél – SK), vo Veľkom Varadíne 1792
16. september
P. Nivard z Bratislavy,v Gyri, pochovaný u františkánov v Gyri 1774
18. september
Fr. Polykarp Renger zo Skalice, študent filozofie, aet. ph. 18 R. 2, v Skalici 1849
19. september
Fr. Emil, Moravan, laik, v Bratislave 1766
20. september
Fr. Rochus zo Steiningen, laik, v Pezinku 1783
21. september
P. Palmác Novovilanský, v Bratislave 1761
P. Anastáz z Tvrdošoviec, v Pezinku 1820
22. september
P. Salvín z Tábora, v Bratislave 1780
P. Justus, aet. ph. 89 R. 70, v Bratislave 1830
23. september
P. Pacifik z Viedne, v Pezinku 1746
P. Optacián z Ginsenu ,v Bratislave 1775
24. september
Fr. Krescens Uhorský, laik, v Bratislave 1758
P. Beno z Badendorfu, v Bratislave 1798
P. Prokop z Lomnice, aet. ph. 45 R. 23, v Gmundene 1847
P. Gracián Szabó z Veľkých Ulian, aet. ph. 77 R. 57, v Scheibbsi 1863
26. september
P. Rajmund z Ulian, aet. ph. 56 R. 39, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1869
27. september
P. Jeremiáš, Slovák, v Bratislave 1752
P. Jozef Foglár z Taty, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1890
30. september
P. Odilo z Kremnice, vo Welse 1780
P. Apolinár zo Sv. Jura, v Tate 1792
P. Valér z Bratislavy, v Linci 1803
Fr. Dismas z Bratislavy, laik v Bratislave 1810

OKTÓBER

1. október
P. Klétus z Linca, v Bratislave 1791
P. Maximilián Speidl z Bratislavy, aet. ph. 65 R. 47, vo Viedni 1863
6. október
Fr. Sebald z Linca, laik, v Bratislave 1754
Fr. Urban Thier z Bratislavy, v Gmundene 1912
7. október
P. Gerard, Slovák, v Bratislave 1754
P. Apolinár Longoloysensis, v Pezinku 1771
8. október
Fr. Albán zo Schwechatu, laik, v Bratislave 1797
9. október
P. Livinus z Castej, administrátor farnosti v Dubovej 1807
P. Aurel z Wappoltenreich, aet. ph. 34 R. 10, v Bratislave 1861
Fr. Ivan, Cech, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1935
10. október
Fr. Emerám z Weiren, laik, v Bratislave 1736
P. Metod z Bratislavy, v Pezinku 1787
12. október
P. Tomáš Bielik, vikár, býv. gvardián, aet. ph. 73 R. 54, v Budapešti 1923
13. október
Fr. Alexius z Rišnoviec, laik, v Bratislave 1822
14. október
Fr. Hyacint Koštial z Rybian, poch. v Rybanoch 1981
16. október
P. Romuald z Pápy, v Bratislave 1809
18. október
Fr. Hyacint z Pezinka, Cech, v Bratislave 1795
Fr. Saturnin Belik, aet. ph. 45 R. 30, vo Veľkom Varadíne 1891
19. október
P. Amand z Budína, v Bratislave 1778
P. Róbert Kniczky, Madar, aet. ph. 43 R. 26, v Máriabesny 1889
Fr. Július Nipling zo Zsambéku, v Bratislave 1915
P. Agatho Hollý, aet. ph. 49 R. 31, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1926
20. október
P. Filip Néri z Bratislavy, v Mödlingu 1774
P. Vivián z Rábu, (Gy\r – H), v Bratislave 1784
P. Sennen z Bratislavy, v Tate 1795
P. Cézar z Grinavy, v Osijeku 1808
21. október
P. František Mária z Bratislavy, v Bratislave 1799
P. Albert z Kremsa, v Pezinku 1800
22. október
23. október
P. Ábel z Kremnice, aet. ph. 44 R. 25, v Bratislave 1841
26. október
P. Jakub z Veľkých Ulian, aet. ph 77 R. 54, v Bratislave 1853
28. október
P. Vavrinec z Viedne, v Pezinku, odvezený „in Rubra Arce“, poch. vo Viedni 1800
30. október
P. Vojtech z Trnavy, aet. ph. 53 R. 31, vo Viedenskom Novom Meste 1837
Fr. Gregor z Klagenfurtu, aet. ph. 47 R. 29, v Bratislave 1860

NOVEMBER

3. november
P. Kvído z Pezinka v Bratislave 1794
P. Václav Prileszky z Podvlku, (Podwilk na Orave – PL), aet. ph. 85 R. 57, v Máriabesny 1874
4. november
P. Prokop Pospíšil, kaplán u Pálffyovcov na hrade Červený Kameň pri Častej, okr. Pezinok, aet. ph. 75 R. 55, hrad Červený Kameň 1914
Fr. Demeter Molnár z Mostovej, v Budapešti 1895
5. november
P. Frederik z Viedne, v Bratislave 1717
Fr. Akkurs z Pätkostolia, (Pécs – H), v Bratislave 1804
6. november
P. Abundius z Kuklova, v Bratislave 1803
7. november
P. Barlaam Hasprunkensis, v Pezinku 1819
10. november
P. Oktávius z Viedne, v Bratislave 1788
11. november
12. november
Fr. Mansvét z Malého Biela, (Németbél – SK), aet. ph. 21 R. 4, v Bratislave 1846
P. Matúš Achberger zo Sv. Jura, v Senci 1875
13. november
P. Deodát z Lakšára, v Pezinku 1796
14. november
Fr. Benedikt z Urbina Jendrassák z Pekelníka, (oravský Pekielnik – PL), v Bratislave, poch.
na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1912
18. november
P. Ursicín zo Steinbruggu v Bratislave 1755
P. Bernard Spiek z Viedenského Nového Mesta, aet. ph. 34 R. 5 v Bratislave 1832
20. november
P. Tacián z Bratislavy v Bratislave 1777
P. Kazimír z Bratislavy v Bratislave 1803
Fr. Žovita z Bratislavy v Bratislave 1803
22. november
P. Donulus z Bratislavy v Bratislave 1783
P. Astérius z Bavorska v Bratislave 1807
Fr. Protáz z Ružomberka vo Veľkom Varadíne 1810
23. november
Fr. Dávid Gerlický z Mostovej, v Máriabesny\ 1886
24. november
P. Ján Chryzostom Handreich, aet. ph. 69 R. 49, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1891
25. november
P. Klarencius zo Skalice, miestny kaplán v Somolanke 1785
26. november
P. Jozef Kalazánsky Jeneskaviensis, v Pezinku 1808
28. november
P. Hermenegild z Pasova, v Bratislave 1745
30. november
P. Honestus z Linca, v Bratislave 1735

DECEMBER

1. december
P. Chryzológ zo Šterús, vo Viedni – meste 1792
4. december
P. Teofil, Slovák, v Bratislave 1744
P. Maxencius, Cech, v Pezinku 1774
P. Ferdinand Mária z Komárna, v Mosonmagyaróvári 1783
5. december
Fr. Matúš Wingelbauer, klerik, aet. ph. 20 R. 2, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1880
6. december
P. Albert Litzenmayer z Bratislavy, vikár, aet. ph. 65 R. 43, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1891
7. december
P. Olympius Aschaviensis, v Bratislave 1752
Fr. Remíg Kokeš, Cech, pochovaný na cintoríne v Pezinku 1964
P. Michal Pätoprstý z Viničného, pochovaný vo Viničnom 1985: Brat Michal, Matej Pätoprstý sa narodil 21. decembra 1910 vo Viničnom pri Pezinku. Po ukoncení gymnázia vyštudoval na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Promoval v decembri 1936. Od marca 1939 vykonával povolanie sudcu v Bratislave. V rokoch 1952 – 58 bol vo väzbe v Ruzyni, v uránových baniach v Jáchymove a v Mírove. Od roku 1968 sa mohol vrátiť k právnickému povolaniu. Do Rádu vstúpil tajne. Vecné sľuby zložil pravdepodobne v roku 1978, alebo 1979. Krátko nato bol v Poľsku vysvätený na kňaza. V dobách komunistického útlaku pracoval na duchovnej obrode národa svojím literárnym, hlavne prekladateľským dielom. Do slovenčiny preložil množstvo diel z teologickej i odbornej literatúry
a tiež z diel z františkánskej spirituality. Preložil taktiež mnohé životopisy svätých. 8. december P. Nemezián z Tyrolska, v Bratislave 1814
9. december
Fr. Celestín, Moravan, laik, v Bratislave 1722
P. Ján Podhájsky z Ražnan, v Bratislave, poch. na Martinskom cintoríne v Bratislave (sektor XIII) 1998: Brat Ján Podhájsky sa narodil 28.8.1937 v obci Ražnany. Po štúdiu medicíny sa stal najprv zubným lekárom. Po štúdiu teológie v diecéznom seminári sa stal kňazom 11.6.1978 a ten istý deň sa uvádza ako jeho tajný vstup do noviciátu kapucínov. Časné sľuby zložil 27.1.1982 a vecné 26.1. 1985. Podporoval finančne tajné štúdiá podzemnej Cirkvi. Pôsobil ako farár v Tisovci až do r.1981, kedy zo zdravotných dôvodov odišiel do kláštora v Pezinku. Spolu s františkánom, P. Fidélom Jurčovičom v roku 1995 pripravil oficiálne znenie Reguly sv. Františka pre všetky tri rádové vetvy na Slovensku. Bol to významný skutok pre život všetkých Menších bratov na Slovensku. Taktiež spolu so sestrami kapucínkami zostavil slovenské direktórium pre kapucínov a klarisky kapucínky. Vynikal ako dobrý kazateľ, ale na sklonku života dokázal v tichosti trpieť a modliť sa. Posledné roky života prežil sužovaný.
10. december
P. Marsilius zo Spiša, vo Veľkom Varadíne 1788
P. Cyril Kozár zo Sv. Beňadika, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1987
13. december
P. Honestus z Lipnice, vo Velkom Varadíne 1792
P. Kandidus Solnensis, aet. ph. 33 R. 13, v Móre 1840
P. Gaudencius Paraszt z Bratislavy, v Tate 1898
Fr. Teobald Schlägel z Galanty, v Móre 1914
P. Šebastián Jaďuď zo Seliec, exprovinciál v Pezinku, poch. na cintoríne, v Pezinku 1998: Brat Šebastián, Peter Jaďuď sa narodil 11. októbra 1923 v obci Selce, okr. Krupina. Po ukončení gymnázia, ktoré absolvoval v Bratislave vstúpil 2. 8. 1942 do Rádu. Vecné sľuby zložil 3. 8. 1946. Kňazskú vysviacku prijal 15. 5. 1947. V rokoch 1949 – 1950 vyučoval dogmatickú teológiu na reholnej teologickej škole. Po Barbarskej noci 3. 5. 1950 bol internovaný v koncentračných táboroch vo Svätom Beňadiku, v Malackách, Podolínci a v Oseku u Duchcova. Od 8. 12. 1950 do 5. 5. 1954 bol v PTP odkiaľ prešiel do civilného zamestnania. Od r. 1954 tajne organizoval teologické štúdium pre kapucínskych, neskôr aj pre nerehoľných klerikov. V ilegalite pripravil asi 50 kňazov, ktorých potom vysvätili v Poľsku. V tomto období sa venoval aj tajnej príprave rehoľných sestier a členov III. rádu sv. Františka. Pre ťažkú chorobu býval v rokoch 1957 – 61 v charitných domoch v Báči a v Jasove. Dna 15. 7. 1961 ho zatkli a väznili na Pankráci, v Bratislave a vo Valdiciach. Po prepustení na amnestiu 6. 1. 1964 býval v charitných domoch v Rúbani, vo Vrbovom a v Pezinku stále pod prísnym dohľadom Štb. Stál pri zrode Slovenskej provincie menších bratov kapucínov a od r. 1987 do r. 1997 bol provinciálom. Bol príkladom charizmatického kňaza svätého života.
14. december
Fr. Ferdinand Fülöp z Veľkého Biela, v Bratislave, poch. na cintoríne v Pezinku 2003
17. december
P. Odilo z Bratislavy, aet. ph. 79 R. 53, v Linci 1842
P. Anaklét Waltl, aet. ph. 61 R. 41, v Muráni 1927
18. december
Fr. Kleofáš Moguntinus, laik, v Bratislave 1776
P. Cézar z Viedenského Nového Mesta, v Bratislave 1779
Fr. Sebald z Bratislavy, v Táte 1792
P. Redemptus, Slezan, v Bratislave 1795
19. december
P. Cyriak zo Senca vo Velkom Varadíne 1794
P. Ján Riecky z Cerveného Kamena, bývalý viceprovinciál, v Žiari nad Hronom, poch. na Martinskom cintoríne (sektor XIII.) v Bratislave 1998: Brat Ján Mária Vianney Marián Riecky sa narodil 2. februára 1928 v obci Červený Kameň, okres Ilava. 14. augusta 1947 vstúpil do Rádu kapucínov v Bratislave. Začal teologické štúdiá, ktoré musel po dvoch rokoch pod komunistickým nátlakom prerušiť. V civilnom živote si štúdiá doplnil. Vo väzení bol 1. mája 1962 vysvätený za kňaza. Od roku 1968 mohol zastavať farskú pastoračnú službu. Od roku 1981 až do roku 1987 pôsobil ako prvý a jediný viceprovinciál Slovenskej viceprovincie kapucínov. V rokoch 1987 – 1991 bol menovaný za vikára provincie. V rokoch 1990 – 96 žil v kláštore v Holíči, kde pracoval ako farár v Holíci a neskôr v Kopcanoch. V roku 1996 bol menovaný za duchovného správcu kláštora Klarisiek kapucínok v Kopernici. 19. decembra 1998 tu utrpel ťažký úraz, následkom ktorého zomrel v nemocnici v Žiari nad Hronom.
20. december
P. Udalrik Prisacensis, v Bratislave 1762
21. december
P. Dávid Laureacensis, v Bratislave 1795
22. december
P. Rupert z Viedne, v Bratislave 1721
Fr. Bernard z Offidy z Bavorska, laik, v Bratislave 1811
P. Dezider Reindler z Brucku, aet. ph. 89 R. 68, v Bratislave 1836
23. december
P. Reginald z Magyaróváru, v Bratislave 1757
P. Honórius Mihál z Prieval, v Beckove, poch. v Lakšárskej Novej Vsi 2004: Brat Honórius, Ján Mihál sa narodil 19. júla 1917 v Prievaloch – Šandorfe. V roku 1930 odišiel študovať do Prahy, kde vstúpil do kapucínskeho noviciátu. Študoval v Prahe a v Holandsku. Štúdiá ukončil v Olomouci, kde bol vysvätený na kňaza. Ďalšie štúdiá absolvoval v Rakúsku. Pôsobil ako prefekt študentov a ako katechéta v Bratislave. Po Barbarskej noci bol do 25. marca 1952 ponechaný v kláštore. Následne bol internovaný v Králíkách. 19. 5. 1960 bol zatknutý a odsúdený na šesť rokov väzenia vo Valdiciach. V r. 1963 bol prepustený a pracoval ako robotník. Od r. 1966 začal pôsobiť v pastorácii v Nových Zámkoch a neskôr ako správca farnosti v Lakšárskej Novej Vsi až do 27. októbra 1997, keď dostal porážku. Posledné roky života strávil pripútaný na lôžko v charitných domoch v Pezinku a Beckove.
24. december
P. Kamil z Taty, aet. ph. 71 R. 52, v Bratislave 1863
P. Henrich Záhradník, gvardián, aet. ph. 61 R. 53, v Osijeku 1890
26. december
P. Ján z Košíc, v Bratislave 1780
P. Matej z Urminiec, aet. ph. 54 R. 32, v Máriabesny 1847
27. december
P. Agatangel z Prievidze, Slovák, gvardián, v Bodajku 1753
28. december
P. Ildefons zo Skalice, aet. ph. 62 R. 45, vo Viedni 1866
Fr. Tobiáš Mangyis z Ecsegu, Madar, aet. ph. 54 R. 27, v Bratislave 1879
30. december
Fr. Lazar z Viedne, laik, v Bratislave 1794
P. Dávid z Rovného, aet. ph. 49 R. 28, v Pezinku 1835
P. Fidél Supek z Michala nad Žitavou, poch. v Michale nad Žitavou 1984


‹‹ späť