JANUÁR

1. január
P. Ján Evanj. Palko zo Szombathelya, aet. ph. 60 R. 38, v Bratislave 1856
2. január
P. Šimon zo Žiliny, aet. ph. 61 R. 40, v Budíne 1860
3. január
Fr. František Vingling, v Pezinku 1800
Fr. Modest Šumichrast zo Skalskej Novej Vsi, v Bratislave 1860
4. január
P. Ján Evanj., študent teol. v Bratislave, v Bratislave 1805
Fr. Modest, Maďar, laik, aet. ph. 76. R. 38., v Bratislave 1860
P. Felicián Krebes z Prievidze, misionár, v Amerike, aet. ph. 65 R. 47, 1876
5. január
6. január
P. Kazimír Hasák z Pezinka, aet. ph. 85, 61 neosacerdos, R. 67, v Bratislave, poch. na
Ondrejskom cintoríne v Bratislave. 1939
7. január
P. Amand Szuszky, Maďar, Th.Lic., aet. ph. 65 R. 45, v Budíne 1873
P. Florid Pecsovics, Maďar, aet. ph. 65 R. 42, v Budíne 1874
8. január
P. Markvard zo Suchej, v Pezinku 1779
9. január
P. Honestus, Maďar, v Bratislave 1780
10. január
11. január
P. Cyril z Banskej Bystrice, vo Veľkom Varadíne 1780
P. Tacianus z Veľkého Karlovca, (Carei – Nagykároly - RO), v Košiciach 1794
P. Hypolit Chrenko z Trnavy, Maďar, aet. ph. 50 R. 32, vo Viedni 1873
P. Viktor Kapsa z Holiča, aet. ph. 34 R. 18, v Tate 1909
12. január
P. Tibor, Slovák, v Bratislave 1743
Fr. Leopold z Bratislavy, v Budíne 1790
13. január
P. Honorát z Bavorska, v Bratislave 1721
14. január
15. január
P. Oktavián z Rajca, v Bratislave 1822
P. Protáz z Bratislavy, v Budíne 1825
Fr. Medard Solner z Castej, vo Veľkom Varadíne 1902
16. január
17. január
P. Hugolín zo Štýru, v Bratislave 1746
P. Bazil z Ginsen, v Bratislave 1798
Fr. Pavol Füle z Tomášova, vo Veľkom Varadíne 1867
18. január
P. Jozue Deissensis, actuarius domus, v Pezinku 1767
19. január
P. Ján Gualbert z Bratislavy, v Bratislave 1790
P. Daniel Pavlík z Vinosadov, v Topoľčanoch, poch. na cintoríne v Pezinku 2005: Brat Daniel, Vladimír Štefan Pavlík sa narodil 26. 8. 1931 v Trlinsku – Vinosadoch, okres Pezinok na Slovensku. Bol siedmym dieťaťom silno veriacej rodiny miestneho mlynára. Od detstva navštevoval kapucínsky kostol v Pezinku. Do noviciátu vstúpil 15. augusta 1948 v Pezinku. 20. augusta 1949, po ukončení noviciátu a zložení jednoduchých sľubov, ktoré zložil 15. 8. 1949 odišiel na štúdiá do Bratislavy. Tam ho zastihol aj máj 1950. Nasledovali roky prenasledovania, násilia a väzenia. Bol odsúdený na šesť a pol roka. Vecné sľuby zložil 8. 12. 1957 do rúk pátra Vojtecha Rajnera v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 8.septembra 1962. Od roku 1968 pôsobil v diecéznej pastorácii v Senci; v Topoľčanoch v rokoch 1969 - 70; v Cíferi v rokoch 1970 – 71; v Závade v rokoch 1971 – 1990; v Borskom Mikuláši 1990 – 97; v Hornom Trhovišti v rokoch 1997 – 2002. Posledné roky života strávil v Topoľčanoch na odpočinku.
21.január
P. Kazimír zo Švajciarska, v Bratislave, pochovaný v kaplnke sv. Kataríny na Michalskej ulici v Bratislave 1705
22.január
P. Ursinus Riedavský, v Bratislave 1776
P. Konrád z Bernova, v Pezinku 1786
P. Sebastián z Keresztúru, aet. ph. 53 R. 33, v Bratislave 1845
23. január
P. Kalixt Biely z Lipnice na Orave, aet. ph. 66, R. 42, v Bratislave 1874
24. január
P. Florián Orišek z Pezinka v Uhorsku aet. ph. 44 R. 24., v Punitovci 1877
P. Pius Maszár z Budatína, 50, 31, vo Veľkom Varadíne 1878
P. Rudolf Lichtenecker z Bratislavy, exprovinciál, aet. ph. 85 R. 67, v Bratislave 1896
25. január
Fr. Filip Petráni zo Štefanova, v Osijeku 1865
26. január
Fr. Dominik Hlušek z Moravského Svätého Jána, v Scheibbsi 1890
27. január
P. Hubert z Bratislavy, v Móre 1779
29. január
P. Engelbert z Linca, v Bratislave 1780

FEBRUÁR

1. február
P. Abdon z Divína, v Budíne 1812
2. február
P. Benjamín z Bratislavy, aet. ph. 34 R. 18, v Bratislave 1839
Fr. Demeter z Korytnej, aet ph. 57 R. 31, v Máriabesnyõ 1848
4. február
Fr. Severín, Cech, Laik, v Pezinku 1784
P. Titus Hanusek z Limbachu, exprovinciál, aet. ph. 74 R. 55, v Bratislave, pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1917
8. február
P. Meinradus z Pasova, v Bratislave 1718
P. Kolumbus z Bratislavy, v Bratislave 1759
P. Tadeáš z Častej, aet. ph. 70 R. 47, v Máriabesnyõ 1855
9. február
P. Vunibald z Častej, aet. ph. 70 R. 48, v Pezinku 1829
10. február
P. Alexián z Viedne, v Bratislave 1791
P. Leonard z Vištuku, v Budíne 1791
P. Michal z Pezinka, v Bratislave 1825
Fr. Michal Hacker z Limbachu, pochovaný na cintoríne, v Pezinku 1964
11. február
P. Bonaventúra zo Stolicného Belehradu (Székesfehérvár), aet. ph. 61 R. 39, v Bratislave 1837
12. február
Fr. Zachej zo Sirlingenu, laik, v Pezinku 1773
Fr. Konrád Skopal Samariensis, laik, aet. ph. 51 R. 30, v Pezinku 1865
14. február
P. Jaroslav zo Senca, v Máriabesnyõ 1786
P. Benedikt Wild z Bratislavy, v Pezinku 1997: Brat Benedikt František Wild sa narodil 13.10.1923 v Bratislave. Do noviciátu vstúpil 2.8.1942, časné sľuby zložil 3.8.1943 a vecné 3.8.1946. Za kňaza bol vysvätený 15.5.1947, ale už o tri roky bol internovaný do komunistických lágrov tzv. PTP. V r. 1961 bol vo vykonštruovanom procese odsúdený spolu s troma pátrami a bol označený ako údajný organizátor skupiny. Po roku 1968 sa dostal do pastorácie ako kaplán v obci Preselany a neskôr ako farár v Brodskom. Poloslepý a chorý sa po páde komunizmu vrátil do kláštora v Pezinku, kde veľa a ochotne pomáhal v spovedaní. Po krátkom a veľkom utrpení podľahol v Bratislave na nevyliečiteľnú chorobu. Bol vzorom pokory, lásky a zmierlivosti v časoch nastupujúcich hlavne generačných nezhôd po príchode slobody pádom komunizmu.
15. február
P. Václav z Budína, v Bratislave 1791
P. Sergius, Moravan, v Bratislave 1809
P. Dismas z Veľkého Varadína, v Bratislave 1822
P. Michal Zvarik zo Žiliny, Maďar, aet. ph. 73 r. 55, vo Veľkom Varadíne 1884
16. február
P. Augustín Cygnopolitan, v Bratislave 1758
17. február
P. Soter z Perneku, exgvardián, v Máriabesnyõ 1785
19. február
Fr. Hieronym z Poysdorfu, laik, v Bratislave 1770
P. Sergius, Moravan, v Bratislave 1809
20. február
P. Žigmund Petrišic z Bratislavy, aet. ph. 65 R. 43, v Gmundene 1859
21. február
P. Fabián z Velkého Biela (Magyarbél – SK), v Budíne 1785
P. Šimon Cserny z Pezinka, guard. act. aet. ph. 62, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1907
25. február
P. Koloman z Bratislavy, aet. ph. 50 R. 30, v Tate 1829
28. február
Fr. Sofoniáš Krasnanský, v Pezinku, poch. v Pezinku na cintoríne 1937

MAREC

1. marec
P. Kalixt z Pasova, v Bratislave 1783
3. marec
P. Zefirín z Bratislavy, v Bratislave 1806
4. marec
P. František z Pezinka, v Osijeku 1810
P. Modest Šumichrast, v Bratislave 1860
Fr. Euzébius Pecho, aet. ph. 75 R. 51, v Máriabesny 1924
Fr. Bernard Pomykal zo Sniny, v Badíne, poch. na cintoríne pri kláštorom kostole v Kremnických Baniach, 2003: Brat Bernard, Ján Pomykal sa narodil 24.6. 1977 v Snine na východnom Slovensku. Detstvo strávil s rodinou v Belej nad Cirochou, (okr. Snina). Po postuláte, ktorý strávil v Hriňovej – Raticovom Vrchu bol 17. 9. 1997 prijatý do kapucínskeho noviciátu v Ponikách. Po zložení jednoduchých sľubov (1998) v Kremnických Baniach sa začal pripravovať na kňazské povolanie štúdiom teológie v Žiline a Ponikách, (resp. na TI v Badíne). Vecné sľuby zložil 23. júna 2001 v Ponikách. Vynikal životom modlitby, jednoduchosťou, dobrotou, milosrdenstvom a veľkou láskou. Bol vzorom obetavosti pre všetkých, ktorí potrebovali pomoc. Bol veľkým ctiteľom Matky Božej a s ružencom v rukách i na perách odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi krátko po ťažkej autonehode 4. marca 2003 pri obci Badín (okr. B. Bystrica).
P. Magnus z Hornu, v Bratislave 1755
6. marec
P. Mikuláš Tolentínsky z Bratislavy, v Bratislave 1826
7. marec
P. Oliver, Rakúšan, v Bratislave 1782
P. Markvard zo Zohora, v Pezinku 1808
8. marec
P. Pulcherius, Cech, v Bratislave 1772
P. Rembert Grecenský, v Bratislave 1778
10. marec
P. Matúš Achberger zo Sv. Jura v Uhorsku, aet. ph. 35 R. 16, v Senci 1875
11. marec
P. Angelus Szüts z Taty, aet. ph. 70 R. 52, v Bratislave 1851
12. marec
P. Paulián z Pezinka, v Osijeku 1826
13. marec
Fr. Angelín Petrák, Maďar, aet. ph. 50 R. 38, v Tate 1873
14. marec
P. August Krizsán z Taty, aet. ph. 77, R. 59, v Bratislave 1880
15. marec
P. Fridolín z Nitry, v Bratislave 1790
P. Archangel Wild z Bratislavy, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1996: Brat Archangel Viktor Wild sa narodil v Bratislave – Rači 12.7. 1921, do noviciátu vstúpil 2.8.1942. Časné sľuby zložil 2.8.1943 a vecné 3.8.1946. Za kňaza bol vysvätený 15.5.1947. Po 4.5.1950 bol internovaný a neskôr narukoval do PTP. Do pastorácie sa dostal až po dubčekovskej jari. Pôsobil aj na Morave v Olomouckej arcidiecéze ako farár vo Fryštáku. Po návrate na Slovensko pôsobil ako farár v Pezinku – Grinave. Prejavoval lásku a sympatie k mladej generácii bratov z tajnej formácie v 70-80 tych rokoch bez ohľadu na osobu. Nebál sa byt odlišným od tých, čo len kritizujú a práve vtedy prejaviť lásku slovom i príkladom.
16. marec
P. Ján Pavol z Banskej Štiavnice, v Tate 1793
P. Ján Krstiteľ Pšenčík, aet. ph. 42 R. 20, v Bratislave, poch. na Ondrejskom cintoríne v Bratislave 1907
17. marec
P. Reštitút z Rábu (Gyr), v Bratislave 1827
P. Alojz Horváth z Prieval, aet. ph. 89 R. 72, v Bratislave, poch. na cintoríne v Pezinku 2006: Brat Alojz, Karol Horváth sa narodil 13. januára 1917 v obci Prievaly, (okr. Senica). Pochádzal a bol vychovaný v kresťanskej rodine spolu so siedmimi súrodencami. Po základnej škole odišiel do kapucínskej „Serafínskej školy“ v Bratislave, odkiaľ navštevoval gymnázium. V roku 1933 vstúpil do Rádu a 2.8.1934 zložil prvé sľuby. Nakoľko vo vtedajšej provincii neboli patričné školy na prípravu kňazstva, bol poslaný, aj s ostatnými, do francúzskej parížskej kapucínskej provincie, ktorá mala v tej dobe štúdium filozofie v Holandsku v Brest – Eisden. Štúdium dokončil v Olomouci na Morave. Tam 2.2.1938 zložil vecnú profesiu a 29.6.1940 bol vysvätený na kňaza. Po návrate na Slovensko žil v bratstve v Pezinku, kde ho ako gvardiána v apríli 1950 zastihla „Barbarská noc“. V roku 1952 bol spolu s ďalšími bratmi internovaný v českých Králíkách, odkiaľ bol prepustený v roku 1956. V roku 1961 bol odsúdený na tri roky. Počas uvoľnenia v 1968 bol zaradený do Pezinka ako kaplán pri kapucínskom kostole. V tomto období sa stal vikárom Generálneho komisára. Počas normalizácie pôsobil ako farár v Moste pri Bratislave a v Marianke. Od roku 1989 sa znovu vrátil do pezinského kláštora, kde v rokoch 1997 - 2001 zastával úrad gvardiána. Posledný rok svojho života prežil v bratislavskom bratstve. Zomrel 17.3.2006 po ťažkej chorobe v bratislavskej nemocnici na Kramároch. Bol vzorom zodpovednosti a húževnatosti. Zodpovedne pristupoval ku svojím rehoľným a kňazským povinnostiam a ležalo mu na srdci dobro bratov a provincie.
18. marec
Fr. Samson z Trebíca, v Bratislave 1814
19. marec
P. Konrád Neoforensis, v Bratislave 1824
P. Bernard Pastírik z Teplicky nad Váhom, aet. ph. 34 R. 10, v Bratislave 1844
P. Roger Tomka z Víglašskej Huty, aet. ph. 63 R. 43, v Osijeku 1872
21. marec
P. Leoncius z Bratislavy, v Bratislave 1732
23. marec
P. Celzus Horváth zo Skalice, gvardián, aet. ph. 67 R. 47, v Pezinku, pochovaný na cintoríne v Pezinku 1910
24. marec
P. Ján Mária z Poysdorfu, v Bratislave 1786
Fr. Hilár Hollek z Pezinka, v Bratislave 1878
25. marec
P. Hilár Hollek z Pezinka. ThLic., aet. ph. 78, R. 55, v Bratislave 1878
P. Matúš Vanček z Vinosadov, aet. ph. 77 R. 55, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 2004
26. marec
P. Elektus, Madar, v Bratislave 1763
P. Bernard z Corleone, v Bratislave 1819
P. Aichard z Viedne, vo Viedni (al. v Bratislave) 1820
P. Larius z Banskej Bystrice, vo Veľkom Varadíne 1826
P. Gašpar Jurášek, bývalý gvardián, aet. ph. 82 R. 69, vo Viedni 1926
27. marec
Fr. Konrád Neoforensis, študent teológie, v Bratislave 1824
28. marec
P. Adolf zo Salzburgu, v Bratislave 1769
Fr. Virgil Kiss z Košútov, laik, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1915
29. marec
P. Áron z Holiča, farský kaplán v Holiči; v Holiči 1808
30. marec
P. Berínus z Schenkenfelden, v Bratislave 1789
31. marec
Fr. Agapít z Bavorska, v Bratislave 1738
P. Metod Janovský z Dolného Badína, aet. ph. 83 R. 63, v Bratislave, poch. na Martinskom cintoríne, (sektor XIII.) v Bratislave 2006: Brat Metod Ján Janovský sa narodil 1.1.1923 v Dolnom Badíne, okres Krupina. Bol druhým dieťaťom z desiatich súrodencov. V roku 1942 vstúpil do noviciátu v Pezinku a 3. 8. 1943 zložil svoje prvé sľuby. V Pezinku študoval filozofiu a v následných teologických štúdiách pokračoval v Bratislave, kde aj zložil vecné sľuby 3.8.1946 a 15.5.1947 bol vysvätený za kňaza v kapucínskom kostole v Bratislave. 3.5.1950 nočným prepadom štátnych orgánov a bezpečnostných zložiek bol brat Metod odvezený do tzv. sústreďovacieho kláštora v Hronskom Beňadiku a zadelený na manuálne práce. 26.4.1961 tajnou políciou zatknutý a 3.8.1961 Krajským súdom v Bratislave odsúdený na deväť rokov väzenia nepodmienečne. V júli 1965 mu bola udelená milosť prezidenta a z väzenia bol prepustený. Od 1.12.1968 ho prijali do pastoračnej služby a menovali ho kaplánom farnosti Najsvätejšej Trojice a za správcu kapucínskeho kostola v Bratislave. Potom do roku 1990 vystriedal viacero farností, ako nebezpečný pre režim. Od roku 1996 do smrti bol spovedníkom v kláštore kapucínov v Bratislave. Brat Metod veľmi horlil za pravosť a identitu kapucínskeho povolania a za autentické ohlasovanie Evanjelia Božiemu ľudu.

APRÍL

3. apríl
P. Inocent z Košíc, v Bratislave 1762
P. Maturín z Bratislavy, v Budíne 1771
P. Novacián z Bratislavy, v Pezinku 1773
4. apríl
P. Eberhard, Maďar, gvardián, v Bratislave 1729
6. apríl
P. Agrikola Palatínsky, v Bratislave 1768
P. Ignác Terušek, aet. ph. 51 R. 32, v Osijeku 1876
7. apríl
P. Vít z Bratislavy, v Bratislave 1799
9. apríl
P. Odorik Szilasy zo Skalice, aet. ph. 53 R. 34, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1895
10. apríl
Fr. Peregrín Nuszko, aet. ph. 64 R. 35, v Tate v Uhorsku 1892
11.apríl
P. Metod Varallensis, aet. ph. 51 R. 31, v Pezinku 1845
12. apríl
P. Ladislav z Trencína aet. ph. 55 R. 31, v Bratislave 1832
13. apríl
P. Adrián z Gmundenu, v Bratislave 1806
P. Peregrín zo Žiliny, aet. ph. 27 R. 10, v Pezinku 1841
P. Leo Csepka, Maďar, ThLic. aet. ph. 70 r. 49, v Tate 1873: Brat Leo, Martin Cepka sa narodil 13. novembra 1803 v Chropove, okr. Skalica. Študoval v Skalici, Vacove a Gyöngyösi. Vstúpil do Rádu a dostal meno Leo. Teológiu študoval v Budíne. 19. 4. 1828 zložil vecné sľuby a 27. 8. 1828 bol vysvätený na kňaza. Štúdium teológie dokončil v ratislave. Bol profesorom filozofie, biblika, morálnej teológie a zaoberal sa slovanskou filológiou. Ako gvardián pôsobil v Bratislave, vo Viedni, v Pezinku a v Tate. Napriek tomu, že mu štátne i rehoľné úrady uvádzali politickú uhorskú, resp. maďarskú národnosť bol silným slovenským národovcom. Jeho život bol zasvätený službe mladým a národu. Keď r. 1848 stíhali L. Štúra, s ktorým sa priatelil, musel aj on z Bratislavy ujsť a ukryť sa v kláštore v Scheibbsi v Rakúsku. Tam bol v rokoch 1849 – 50 profesorom teológie. Učil aj Františka Vítazoslava Sasinka. Bol publikačne činný v slovenských periodikách, hojne podporoval Maticu slovenskú, ktorej bol členom a bol patrónom slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Patril medzi popredných predstaviteľov slovenského národného hnutia.
15. apríl
P. Mikuláš z Budína, aet. ph. 44 R. 21, v Bratislave 1833
16. apríl
P. Dalmácius zo Žiliny, v Móre 1785
P. Onezimus z Bratislavy, v Móre 1789
19. apríl
P. Sindulfus z Topoľčian, v Bratislave 1796
Fr. Virgil z Bavorska, laik, aet. ph. 60 R. 18, v Bratislave 1856
20. apríl
P. Šimon Lischaviensis, v Pezinku 1791
22. apríl
P. Rogát z Pasova, v Bratislave 1730
P. Peter Pavol z Petronell – Carnuntum, v Bratislave 1824
P. Hermenegild Rada, zo Žiliny v Uhorsku, aet. ph. 67 R. 49, v Máriabesny 1881
Fr. Peregrín Bošmanský z Častej, poch. na cintoríne, v Častej 1966
23. apríl
P. František Jozef z Viedne, v Bratislave 1758
P. Eliáš Padalík, v Budapešti 1901
24. apríl
25. apríl
Fr. Izidor, Cech, kveštár v pezinskom kláštore, zomrel počas kveštu; poch. u františkánov v Trnave 1761
Fr. Lazar Graecensis, laik, v Bratislave 1772
P. Placidus z Komárna, v Máriabesny 1796
P. Lazar z Dolian, (niekdajší Ompitál), v Budíne 1815
26. apríl
P. Ján Pavol Škutil zo Skalice, v Boonton, NY, USA 1933: Brat Ján Pavol, František Škutil sa narodil 2. júna 1872 v Skalici. Po absolvovaní filozofických a teologických štúdií bol vysvätený na kňaza. Pôsobil v Pezinku. R. 1906 sa vysťahoval do USA. Usadil sa v mestečku Boonton, neďaleko New Yorku, kde založil a vybudoval farnosť sv. Cyrila a Metoda. Podporoval dobročinné podujatia Slovákov v Amerike i vo vlasti. Šíril a zakladal výchovné náboženské spolky pre deti a mládež žijúce mimo rodiny. Bol literárne činný ako spisovateľ pre deti a mládež i ako publicista. Bol jedným z popredných organizátorov duchovného a kultúrneho života Slovákov v Amerike.
27. apríl
P. Laurián Noller zo Šoprona, exprovinciál, v Bratislave 1808
P Raynerius Bernard Horsting z Aarnheimu v Holandsku, v Bratislave, poch. na Martinskom cintoríne, (sektor XIII) v Bratislave 1949
28. apríl
P. Romuald Oenipontanus, v Bratislave 1752
P. Gerváz Šoška zo Žiliny, aet ph. 71 R. 59, v Pezinku 1865
29. apríl
P. Cyril Závadský zo Žiliny, gvardián aet. ph. 56 R. 38, v Pezinku, poch. na cintoríne v Pezinku 1867
30. apríl
Fr. Gerhard z Viedne, klerik, v Bratislave 1747
P. Celestín z Taty, v Pezinku 1825
2. máj
Fr. Konštanc zo Salzburgu, laik, v Bratislave 1759
P. Vojtech z Veľkých Levár,v Móre 1810
P. Ladislav Rajner z Pezinka, v Bratislave, poch. na cintoríne v Pezinku 2000


‹‹ späť