07.-09.11.2008 Mail pána farára Patrika Bacigala zo Smoleníc.

Milí brat Félix, brat Ondrej, brat Jozef a brat Marián!

Dovoľte nám, aby sme Vám v mene veriacich Smoleníc, Smolenickej Novej Vsi a Lošonca čo najsrdečnejšie poďakovali za chvíle strávené v našej farnosti počas obnovy v čase od 7. do 9.11.2008. Ďakujeme za sväté omše, za katechézy i hudobný doprovod, za vysluhovanie sviatosti zmierenia, za spoločné rozhovory, za vašu prítomnosť v našej farnosti. Ďakujeme za povzbudzujúce slová, za podnetné myšlienky, za to, s akou láskou a humorom ste nám šírili Božiu lásku, milosrdenstvo a dobrotu.
Nech Vás Pán štedro odmení, naplní vás svojím pokojom, svojím požehnaním a svojimi milosťami, aby ste aj naďalej – tak ako u nás, šírili radostné posolstvo, obohacovali ľudí a ukazovali im správnu cestu an ceste k Bohu.‹‹ späť
Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech