Sv. omše v kostole obrátenia sv. Pavla (
Sirotár)

Pondelok - Piatok: 6:00; 16:30
Sobota: 17:00
Nedeľa: 8:00; 10:00 (detská); 17:00

Prikázané sviatky spadajúce na pracovný deň:
6:00; 16:30
Ak prikázaný sviatok pripadne na deň pracovného pokoja sv. omše sú ako v nedeľu.


Spovedná služba
Pondelok - Piatok: 05:30; 15:30
Sobota: 16:00 len do sv. omše o 17:00
Štvrtok pred prvým piatkom počas adorácie o 17:45

Modlitba breviára
Ranné chvály: Pondelok - Piatok o 6:30
Vešpery: Pondelok - Piatok o 17:20; Nedeľa o 18:00

Adorácia
Piatok: 14:30
Štvrtok pred prvým piatkom: 17:45


Rozpis služieb kňazov v našom kostole
Prosíme návštevníkov tejto kolonky ("Rozpis služieb kňazov v našom kostole") o trpezlivosť ak tu nie je aktuálny rozpis alebo dlhodobejšie, či krátkodobejšie výpadky. Rozpis je tvorený v určitom čase a na určité obdobie, podľa aktuálnych možností kňazov, avšak život nám prináša rôzne prekvapenia a udalosti, ktorým sa musíme prispôsobiť. Preto aj tento rozpis je informatívny, nie však vždy striktne kvôli spomenutým vznikajúcim situáciám dodržiavaný. Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme pevnú vieru a pravú slobodu. Bratia kapucíni.

Rozpis služieb kňazov TU
(Aktualizované 22. marca 2013)
‹‹ späť