Pestrosť bratských aktivít

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Výzva sv. Františka, ktorá je adresovaná všetkým nám a ktorá sa nesie dejinami, aby sme žili Evanjelium roznecuje v mnohých túžbu hlbšie a vernejšie nasledovať Ježiša Krista v šľapajách assiského svätca. Jedni sa mu zasvätili v rehoľných komunitách, iní v manželskom zväzku vo svete. Každý z nás je povolaný a poslaný žiť Evanjelium Ježiša Krista. Nazrite do niektorých aktivít bratov kapucínov a nechajte sa strhnúť vy sami ku konaniu dobra.


‹‹ späť