Naše prvé Vianoce

Hlásime sa z Kremnických Baní troška sa pozdieľať ako sa máme, čo robíme a tak...

Pred chvíľou som si pozeral fotky z Vianoc. Naše prvé medzi bratmi. Pri štedrovečernom stole sa nás zišlo 14. Všetci sa nejako zapojili do prípravy. Niekto robil stromček, niekto výzdobu a niekto pripravoval jedlo. Bolo to veľmi fajn. Bol medzi nami aj pán farár a tiež brat Pius. Bolo to pekné. Pred večerou sme sa  v kaplnke pomodlili vešpery, spievali koledy a potom hor sa na večeru po celodennom pôste.

Myslím, že každý sa potešil nejakej drobnosti z pod stromčeka. Aspoň za seba, mal som veľkú radosť. Dostal som maliarsky stojan.

V kostolíku sv. Jána Krstiteľa tu v strede Európy sme na polnočnej sv. omši oslávili narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Zišlo sa nás toľko, že ľudia zaplnili celý kostol.

Pred Vianocami sme sa z Prahy dozvedeli, že zomrel náš spolubrat z Českej provincie br. Félix. Tak sme 29.12.2016 vyrazili do Prahy. Piati novici plus br. Nehemiáš. Bolo to naozaj pekné stretnutie s českými bratmi. A stretli sme tam aj nášho provinciála Mirča. Využili sme ešte čas na gratuláciu bratrovi Augustínovi k jeho 80.rokom a pojho na Slovensko.

Rok sme ukončili s našim Pánom pri adorácii, kde sme mohli poďakovať za celý rok hojný na milosrdenstvo a poprosiť o požehnanie na rok budúci. Tiež vďaka všetkým našim formátorom, ostatným bratom za prijatie. Vďaka.

Na Troch kráľov sa bratia rozutekali po posviackach domovou do okolitých dedín po celej farnosti. Podali naozaj obdivuhodný výkon keď celé tri dni boli v teréne. Ja som ostal strážiť kláštor a vítať korčuliarov.

Tak to je asi tak, zatiaľ, moji milí.

(Kremnické Bane, 29.01.2017, br. Ondro H. novic)


Piatok, 23. Marec 2018
Meniny má Adrián