Vyskladajme si na oltár sv. Fidela


Pomôžte nám vyzbierať chýbajúce prostriedky na kompletné zreštaurovanie oltára sv. Fidela.  Spolu s kazateľnicou sú to posledné nezreštaurované artefakty v našom kostole. Aby bolo možné toto dielo dokončiť, potrebujeme aj Vašu pomoc. Ak sa nám podarí nejaké prostriedky vyzbierať, budeme môcť vyskladať z tejto mozaiky darov celý oltár. Na znak týchto jednotlivých darov bude v našom kostole pribúdať puzzel za puzzlom, až kým si nezložíme kompletné dielo.
Oltár má stĺpovú architektúru a je umiestnený v zadnej časti kostola naľavo. Zhotovený bol roku 1749 a na jeho zhotovenie darovali členovia III. rádu sv. Františka 200 guldenov. Oltárny obraz namaľoval kapucínsky kňaz Norbert z Viedne.

Sv. Fidel sa narodil v rodine Jána Roya, starostu a sudcu, a Genovévy v Sigmaringene v juhozápadnom Nemecku. Pri krste dostal meno Markus. 

Študoval vo Freiburgu u jezuitov, v roku 1601 dosiahol doktorát filozofie. O desať rokov neskôr bol promovaný za doktora obidvoch práv, svetského aj cirkevného. Ako právnik bol veľmi obetavý, zastával chudobných a pomáhal im. V roku 1612 sa však nečakane rozhodol vstúpiť do kláštora kapucínov. Svoj majetok rozdal. 

Tesne pred vstupom do kláštora bol vysvätený za kňaza. Keď ho gvardián prijímal do rehole, dostal meno Fidel. Bol veľmi horlivým. Vykonával aj bežné práce v kuchyni a v záhrade. 

Neskôr sa stal gvardiánom vo viacerých kláštoroch v Nemecku a vo Švajčiarsku. Veľa času trávieval v modlitbe, postil sa a málo spával. Veľa kázaval a bojoval proti zlým mravom a bludom. 

V roku 1622 bol poverený Kongregáciou pre šírenie viery, aby urovnali náboženské spory medzi katolíkmi a bludármi vo východošvajčiarskom grisonskom kantóne (v Graubündene). Spolu so siedmimi bratmi tam šiel so slovami: „Som hotový zomrieť za pravú vieru, za vieru, ktorú idem hlásať.“ 

Horlivo pracoval, obraňoval pravú vieru, napomínal katolíkov k miernosti. Veľa kalvínov sa vrátilo späť do katolíckej Cirkvi. Keď to videli zaslepení kalvíni, zhodli sa, že Fidela musia zavraždiť. Vymysleli si zámienku, aby prišiel kázať do obce Seewies. 

Keď tam vyšiel na kazateľnicu, našiel si na nej lístok so slovami: „Dnes budeš kázať naposledy!“ A naozaj, počas kázne zaznel výstrel, no nezasiahli ho. Fidel vyšiel z kostola. Kalvíni ho obstúpili a dobili mečmi a kopijami na smrť. Toto je zobrazené aj na oltárnom obraze. Tento výjav je ale málo viditeľný práve z dôvodu potreby reštaurovania. 

Táto udalosť sa stala 24. apríla 1622. Fidel sa tak stal prvým mučeníkom kapucínskeho rádu. Za svätého bol vyhlásený pápežom Benediktom XIV. v roku 1729.Piatok, 23. Marec 2018
Meniny má Adrián