Informácie


Vrátnica kláštora:
tel.: 02/59303800 (v pracovných dňoch od 16:00 - 18:00 a od 18:30 - 20:00)
Sakristia kostola: tel.: 02/59303858 (v čase: 1640-1730 a 1840-2000)
Sociálne siete:

Sv. omše v kostole sv. Štefana, Uhorského kráľa
Pondelok - piatok: 6:00, 17:00, 19:00.
Sobota: 17:00, 19:00
Nedeľa: 6:00, 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 19:00.
Sv. omša pre deti (detská) je každý piatok o 17:00.
Sv. omša pre mládež (mládežnícka) je každý piatok o 19:00.
Podrobný rozpis omší a spovedania na každý deň: www.kapucini.sk/bratislava/rozpis 

Sv. omše mimo kostola
Pondelok – piatok: 16:00 hod. - Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova ul., BA)
Nedeľa: 10:00 - Onkologický ústav sv. Alžbety (Heydukova ul., BA)
Utorok: 6:45 - Sestry Matky Terezy (Rovniankova ul., BA)
Utorok: 7:15 - Gymnázium Matky Alexie
Prvý piatok:
7:15 - Gymnázium Matky Alexie

Spovedná služba
Pondelok - piatok: od 5:50 do Ranných chvál; popoludní od 16:00 a od 18:15
Sobota: od 16:00
Nedeľa: dopoludnia – od 7:30; popoludní - od 16:00 a od 18:15

Spovedáme tých, ktorí prišli na sv. omšu. Ak sa ľudia prítomní na sv. omši dospovedajú, spovedníci budú odchádzať. 

Po večerných sv. omšiach sa kostol zatvára a dospovedáme tých, ktorí boli na sv. omši.

Pred Vianocami a Veľkou Nocou celodenné spovedanie.


Udeľovanie sviatosti pomazania chorých
19. marca (slávnosť sv. Jozefa) pri sv. omši o 8:00
V prípade potreby kedykoľvek na požiadanie.

Pobožnosti
Každý pondelok je Večeradlo k Panne Márii o 16:15.
Každú sobotu a nedeľu sú Loretánske litánie o 18:40.
Počas mája sú Loretánske litánie aj v pondelok až piatok po sv. omši o 17:00.
Počas júna je pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu po sv. omši o 17:00.
Počas októbra sa denne modlí sv. ruženec 18:20.
V advente sú každý deň rorátne sv. omše ku cti Panny Márie o 6:00.
V pôstnom období je každý piatok a nedeľu krížová cesta o 18:15.
Pobožnosť Fatimskej soboty: každú prvú sobotu v mesiaci po omši o 17:00.

Vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone
Každý štvrtok po sv. omši o 19:00 do 20:30
Každý prvý piatok v mesiaci od 15:45 - 16:40.
Každú prvú nedeľu v mesiaci v čase 15:45 - 16:40.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše
Tie, ktoré budú slúžené v kostole kapucínov: vždy 15-teho v mesiaci na nasledujúci mesiac.
Tie, ktoré budú slúžené mimo tohto kostola: vždy pred a po sv. omši.


‹‹ späť