Františkánsky Liturgický kalendár

JANUÁR
3. Najsvätejšieho mena Ježišovho – spomienka
4. Bl. Angely z Foligna, rehoľníčky, III. rád
5. Bl. Didaka Jozefa z Kadizu, kňaza kapucína, I. rád
12. Bl. Bernarda z Korleone, rehoľníka kapucína, I. rád
16. Sv. Berarda, kňaza a spoločníkov, prvých mučeníkov Rádu, I. rád – Spomienka
25. Žilina – Obrátenie sv. Pavla apoštola – Patrón chrámu – slávnosť
27. Sv. Angely Merici, panny, III. rád
30. Sv. Hyacinty z Maresootti, panny, III. rád

FEBRUÁR
4. Sv. Jozefa z Leonessy, kňaza kapucína, I. rád – spomienka
6. Sv. Petra Baptistu, Pavla Niikiho a spoločníkov, mučeníkov I. a III. rádu – spomienka
7. Sv. Kolety, panny II. rádu – pre II. rád spomienka

MAREC
2. Sv. Anežky Pražskej, panny, II. rád – pre II. rád spomienka

APRÍL
21. Sv. Konráda z Parzhamu, rehoľníka kapucína, I. rád – spomienka
23. Bl. Egída z Assisi, rehoľníka, I. rád
24. Sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza kapucína a mučeníka, I. rád – Sviatok
28. Bl. Lukézia, III. rád
30. Bl. Benedikta z Urbína, kňaza kapucína, I. rád

MÁJ
8. Bl. Jeremiáša z Valašska, rehoľníka kapucína I. rádu
9. Sv. Kataríny z Bologne, panny, II. rád – pre II. rád spomienka
11. Sv. Ignáca z Lakony, rehoľníka kapucína, I. rád
12. Sv. Leopolda Mandiča, kňaza kapucína, I. rád – spomienka
13. Hriňová – Raticov vrch: Blahosl. Panny Márie Fatimskej, patrónky chrámu – slávnosť
16. Sv. Margity Kortonskej, III. rád – spomienka
17. Sv. Paschala Baylona, rehoľníka, I. rád
18. Sv. Felixa z Kantalice, rehoľníka kapucína, I. rád – sviatok
19. Sv. Krišpína z Viterbia , rehoľníka kapucína . I. rád
20. Sv. Bernardína Sienskeho, kňaza, I. rád – spomienka
24. Výročie posviacky baziliky sv. Františka v Assisi – sviatok
28. Sv. Márie Anny de Paredes, panny, III. rád
29. Bl. Felixa z Nikozie, rehoľníka kapucína, I. rád
30. Bl. Kamily Baptisty Varano, panny, II. rád
v máji alebo v júni:
Najsvätejšej Trojice – slávnosť – patrón kostola kapucínov v Pezinku.

JÚN
6. Bratislava – Výročie posviacky chrámu – slávnosť
8. Bl. Mikuláša z Gesturi, rehoľníka kapucína, I. rád
9. Pezinok – výročie posviacky chrámu – slávmosť
12. Bl. Aniceta Koplina a spoločníkov: Henrika Krištofíka , Floriána Stepniaka , Fidela Chojnackiho, Symfoniána Duckiho, kapucínov, I. rád; Bl. Márie Terézie Kowalskej, kapucínky, II. rád; všetko mučeníkov za hitlerovského prenasledovania.
12. Bl. Floridy Cevoli, panny kapucínky, II. rád
12. Bl. Jolenty, rehoľníčky, II.rád
13. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, I. rád – sviatok
24. Kremnické Bane – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, patróna chrámu – slávnosť
30. BL. Rajmunda Lulla, mučeníka, III. rád
Sobota po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, patrónky Slovenskej provincie kapucínov – slávnosť v celej provincii

JÚL
4. Sv. Alžbety Portugalskej, III. rád
10. Sv.Veroniky Giuliani, panny kapucínky, II. rád – spomienka, pre II. rád sviatok
13. Bl. Angelíny z Marsciána, rehoľníčky, III. rád
14. Sv. Františka Solano, kňaza, I. rád
15. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, I. rád – sviatok
21. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza kapucína, učiteľa Cirkvi, I. rád – sviatok
23. Sv. Brigity, rehoľníčky, III. rád, spolupatrónka Európy – sviatok
23. Sv. Kunegundy, rehoľničky, II. rád
24. Bl. Ľudovíty Savoyskej, rehoľníčky, II. rád
27. Bl. Márie Magdalény Martinengo, panny kapucínky, II. rád – spomienka pre sestry klarisky–kapucínky

AUGUST
2. Bl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule – sviatok
4. Sv. Jána Márie Visnneya, kňaza, III. rád – spomienka
7. Bl. Agatangela a Kassiána, kňazov kapucínov a mučeníkov, I. rád
8. Sv. Dominka, kňaza a zakladateľa Rádu kazateľov – sviatok
11. Sv. Kláry z Assisi, panny, II. rád – sviatok; pre II. rád slávnosť
14. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, I. rád – spomienka
16. Bratislava – Sv. Štefana, uhorského kráľa, patróna kostola – slávnosť
18. Bl. Jána Ľudovíta, Protáza a Šebastiána, kapucínskych kňazov a mučeníkov, I. rád
19. Sv. Ľudovíta, biskupa, I. rád
21. Sv. Pia X. pápeža, III. rád – spomienka
23. Bl. Bernarda z Offidy, rehoľníka kapucína, I. rád
25. Sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna III. rádu -– spomienka

SEPTEMBER
2. Bl. Apolinára z Posat, kňaza kapucína a spoločníkov mučeníkov, I. rád
4. Sv. Ruženy z Viterba, panny, III. rád
17. Stigmatizácie nášho sv. otca Františka – sviatok
18. Sv. Jozefa z Kopertína, kňaza, I. rád – spomienka
20. Sv. Františka Márie z Kamporossa, rehoľníka kapucína, I. rád – spomienka
22. Bl. Ignáca zo Santhie, kňaza kapucína, I. rád
23. Bl. Pia z Pietrelciny, kňaza kapucína, I. rád – spomienka
23. Nájdenie telesných pozostatkov sv. Kláry z Assisi (pre II. rád)
26. Sv. Elzeára zo Sabran a bl. Delfíny, manželov, III. rád
28. Bl. Inocenta z Berzo, kňaza kapucína, I. rád

OKTÓBER
4. Sv. Františka Assiského, diakona, zakladateľa serafínskych rádov – slávnosť; Poniky – patrón chrámu
6. Sv. Márie Františky od Piatich rán nášho Pána Ježiša Krista, panny, III. rád
10. Sv. Daniela, kňaza a spoločníkov mučeníkov, I. rád
12. Sv. Serafína z Montegranaria, rehoľníka kapucína, I. rád
13. Bl. Honoráta Kozminského z Biala Podlaska, kňaza kapucína, I. rád
13. Hriňová – Raticov vrch – výročie posviacky chrámu – slávnosť
19. Sv. Petra z Alkantary, kňaza, I. rád – spomienka
20. Bl. Kontarda Ferriniho, III. rád
22. Bl. Jozefíny Leroux, panny a mučenice, II. rád
23. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, I. rád – spomienka
26. Žilina, Poniky, Kremnické Bane a Kopernica – výročie posviacky chrámov – slávnosť
31. Bl. Angela z Akry, kňaza kapucína, I. rád

NOVEMBER
3. Spomienka na všetkých zosnulých členov serafínskeho rádu, rodičov a dobrodincov – spomienka
4. Sv. Karola Boromejského, biskupa, protektora františkánskeho rádu – spomienka
7. Bl. Heleny Enselmini, panny, II. rád
11 Kopernica – Sv. Martina, biskupa a patróna chrámu - slávnosť
13. Sv. Didaka z Alkaly, rehoľníka, I. rád
14. Sv. Mikuláša Taveliča, kňaza a spoločníkov mučeníkov, I. rád
17. Sv. Alžbety Uhorskej, patrónky III. rádu – sviatok
18. Bl. Salome z Krakova, panny, II. rád
19. Sv. Anežky z Assisi, panny, II. rád – spomienka pre II. rád
26. Sv. Leonarda z Porto Maurizio, kňaza, I. rád
27. Sv. Františka Antona Fasani, kňaza, I. rád
28. Sv. Jakuba z Marchie, kňaza, I. rád
29. Všetkých svätých serafínskeho rádu

DECEMBER
2. Bl. Márie Angely Astorch, panny kapucínky, II. rád
8. Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky a kráľovnej serafínskeho rádu – slávnosť


‹‹ späť