Provinčný archív a historické semináre

Naša provincia vymenovala za archivára brata Tomáš Konca, ktorý má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Zúčastnil sa nielen medzinárodných seminárov pre knihovníkov kapucínskych knižníc, ale organizuje už niekoľko rokov historické semináre. Zaoberá sa aj problematikou nespravodlivo väznených kapucínov počas totalitného komunistického režimu v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Historickým ústavom SAV. Snaží sa spracovať bohaté archívne pramene a spisy z rôznych období pôsobenia Kapucínov na Slovensku. Najstaršiu históriu kapucínov na Slovensku spracoval biskup a profesor cirkevných dejín Mons. Viliam Judák a niektorí ďalší historici ako Marian Babirát, ThDr. Jozef Haľko, arch. Andrej Botek a ďalší.

Doposiaľ prebehli tieto historické semináre:

- rok 2003 - akcia "K" v roku 1950 - likvidácia reholí
- rok 2004 - 330 rokov príchodu Kapucínov na Slovensko
- rok 2004 - súdny proces s Kapucínmi v roku 1961
- rok 2005 - naša spoločná história s českou provinciou
- rok 2006 - biele miesta v histórii Kapucínov
- rok 2007 - 20-te výročie vzniku Slovenskej provincie kapucínov
- rok 2008 - kapucíni po roku 1968


Ak sa chcete skontaktovať s br. Tomášom Koncom, ponúkame vám mail.


‹‹ späť