Možnosť získať úplné odpustky v Jubilejnom Roku Sedembolestnej Panny Márie v kostole na Raticovom Vrchu v Hriňovej

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec udelil dekrét nášmu chrámu a ustanovil ho za jubilejný. K ustanoveniu patrí aj dar úplných odpustkov na rok 2014.
Za zvyčajných podmienok 
- vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve chrámu;
-ak sa v ňom veriaci v Krista nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo liturgii hodín, alebo tam primeraný čas (cca 30 min.) zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s apoň jedným desiatkom ruženca.    

Otec biskup nás povzbudzuje k nábožnému a duchovnému sláveniu Roka Sedembolestnej Panny Márie a k získaniu duchovných dobier pre seba a svojich drahých.   Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech