Hriňovský tábor o Františkovi, rytierovi z Assisi

Tábor na Bratkovici sa niesol v duchu Františkovej mladosti a jeho duchovnej premeny. Konal sa od 13. až do 18. júla 2015 a celkovo nás bolo okolo 100 nádejných rytierov. Začal sa prípravou na vojnu s Perugiou. Výroba erbov a výzbroje našich rytierskych rádov bola vo veľkej horúčave náročná. Prekonali sme ju a sledovali Františkovu skúsenosť vo väzení a pri kríži v San Damiane. Pomáhali sme opravovať zborený kostolík.

Pochopili sme, že máme spolupracovať na obnove Cirkvi. Zatúžili sme sa stať rytiermi a hlásateľmi Krista, tak ako ho nasledoval aj patrón nášho tábora. Neodradila nás ani nočná hra a náročná cesta, pri ktorej sme putovali k pápežovi, aby nám schválil regulu. Po týždni strávenom v stanoch a v peknom prostredí sa nám veľmi ťažko odchádzalo, ale poháňala nás radosť podeliť sa s Božou láskou aj s ostatnými. 

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí nám výrazne pomohli pri organizácii a zabezpečení tábora. Pán Boh vás požehnávaj.           

 

(Hriňová, 28.7. 2015, text Ľubomír Kanka, foto Martin Borkovský)


Piatok, 23. Marec 2018
Meniny má Adrián