Kostol Panny Márie Fatimskej

v Hriňovej bol vyhlásený za kostol "Svätej brány milosrdenstva".
Mons. Salvatore Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorej je zverená príprava jubilea Svätého roku milosrdenstva, povedal: 

"Prvýkrát v histórii jubileí bude možnosť otvoriť Svätú bránu milosrdenstva aj v jednotlivých diecézach, predovšetkým v katedrále alebo v zvlásť významnom kostole alebo sanktuáciu významnom pre pútnikov."

A tak bol náš kostol na Raticovom vrchu zaradený medzi kostoly "Svätej brány milosrdenstva". 

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia Svätého Otca budú sväté brány otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Svätá brána je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.Piatok, 23. Marec 2018
Meniny má Adrián