Stvor mi čisté srdce

pastoračná odpoveď na pornografiu
Dokument s týmto názvom v utorok schválila Konferencia biskupov Spojených štátov amerických pri svojom každoročnom plenárnom zasadnutí (230 hlasov za, 4 proti, 1 sa zdržal). Ide o vôbec prvú pastoračnú reakciu severoamerického episkopátu na existenciu "hriešneho priemyslu", ktorý v Spojených štátoch ročne zarobí miliardy dolárov. Dokument pripravila Komisia pre laikov, manželstvo, mládež a rodinu. Jeho predkladateľ, biskup Richard J. Malone, dúfa, že vyvolá zvýšenú pastoračnú pozornosť voči javu, ktorý virtuálne obklopuje každého z nás. 

Text približuje základnú katechézu o ľudskej sexualite a čistote, vysvetľuje, že výroba pornografie a jej spotreba sú ťažkým hriechom, analzuje dopad pornografie na spoločnosť ako celok a jej vplyv na jednotlivých mužov, ženy, deti, mladých ľudí, manželstvá a rodiny. So slovami nádeje sa obracia k výrobcom a konzumentom pornografie, teda ľuďom so zranenou dôstojnosťou. Dokument je určený najmä katolíckym pastoračným pracovníkom a rodičom, ale môže byť pomôckou i pre človeka, ktorý je závislý na sledovaní pornografie. Zároveň vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle k spolupráci na kultúre čistoty a úcty k mužom a ženám. 

 Vychádza 12. decembra 2016 v našom vydavateľstve Minor. Knihu si môžete kúpiť v kresťanských predajniach (ZachejZaex), alebo u nás v sakristii kostola kapucínov sv. Štefana v Bratislave.  


Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech