O sexualite v manželstve

s bratom Ksawerym Knotzom OFMcap

Koncom marca sme v našom bratislavskom kláštore privítali vzácneho hosťa - autora bestselleru „Sex ako ho nepoznáte“ poľského kapucína Ksaweryho Knotza. Spolu s päťdesiatkou účastníkov trojdňovej duchovnej obnovy sme sa snažili pochopiť hĺbku aj šírku tajomstva manželského spolužitia v príhovoroch otca Ksaweryho. Po každom zo šiestich príhovorov sa manželské páry pozdieľali na vopred dané otázky, spoznali sa lepšie navzájom a povymieňali v úzkom kruhu svoje skúsenosti, ale aj otázky či problémy. Učili sa jeden od druhého nájsť odpovede na otázky ohľadom posvätnosti manželského aktu, celebrovania manželského spolunažívania, prežívania lásky a ťažkostí v plodnom a neplodnom období, dozrievania k čistote, období sexuálnej zdržanlivosti či postojov k sexuálnym hriechom.

Ksawery veľakrát úsmevne podal praktické rady aj do oblastí, ktoré často sú medzi kresťanmi zaznávané resp. donedávna tabuizované. 

Barbora a Martin


Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech