Kto sú kapucíni


Kto sme? My, bratia kapucíni, sme rehoľným rádom v katolíckej Cirkvi, ktorý pôsobí na celom svete. Sme spoločenstvom bratov, ktorí sú zasvätení sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti, aby takto žili evanjelium Ježiša Krista podľa ducha a spôsobu sv. Františka z Assisi. Mnohí naši bratia sú kňazmi.

Kapucíni na Slovensku

Prvý dom kapucínov na terajšom slovenskom území bol fundovaný Viedenskou kapucínskou provinciou 6. mája 1674. Prvých 12 bratov prišlo do Pezinka na pozvanie ostrihomského arcibiskupa a prímasa Juraja Selepčényho a na žiadosť nitrianskeho biskupa Tomáša Pálfyho ako protireformačná misia. V rokoch 1719-1720 už mali bratia v Pezinku vybudovaný kostol a kláštor. 18. júla 1676 prišli kapucíni do Bratislavy, kde pôsobili v kaplnke sv. Kataríny na Michalskej ulici a bývali v susednom dome. V roku 1713 už mali postavený vlastný kláštor a v roku 1717 aj kostol.

Do Holíča prišli kapucíni okolo roku 1756. Po krátkej dobe však museli mesto vďaka zásahu rakúsko-uhorského cisára Jozefa II. opustiť. Slovenské kláštory kapucínov patrili až do konca I. svetovej vojny pod Viedenskú provinciu. Po zániku Rakúsko-uhorskej monarchie sa slovenské kláštory príchodom holandských bratov dostali pod ich vplyv. V roku 1921 bol zriadený slovenský komisariát - prvá samostatná územno-správna jednotka.

Pri bratislavskom kláštore bola zriadená internátna škola »Konradínum«. V roku 1932 boli oba kláštory pričlenené k Českej provincii. Počas Slovenského štátu sa opäť osamostanili. V roku 1950 boli bratia po zásahu komunistického režimu násilne internovaní a ich oficiálne pôsobenie bolo znemožnené. Bratia boli odsúdení a väznení. Viacerí bratia však aj vo väzení pokračovali tajne v štúdiu a tam aj prijali kňazské svätenia.

Niektorí začali po roku 1968 pôsobiť na diecéznych farách, iní ostali v ilegalite. Počas komunistických perzekúcii zomrelo 13 bratov, no zároveň boli do rádu v utajení prijatí viacerí mladí bratia a deviati z nich boli počas režimu tajne vysvätení. V roku 1980 bol na Slovensku ustanovený generálny komisariát. 24. októbra 1987 bola dekrétom Generálnej kúrie zriadená Slovenská provincia zasvätená Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.


‹‹ späť
Sobota, 17. Február 2018
Meniny má Miloslava