Sväté omše v kostole Najsv. Trojice
Pondelok - sobota: 06:00 hod. a 18:00 hod. V nedeľu: 8:00 hod., 10:00 hod., 18:00 hod.

Spovedná služba
Spovedáme 15 min. pred sv. omšami i počas nich, pokiaľ sú kajúcnici.

Pobožnosti, poklony
Každý štvrtok je vystavená Sviatosť Oltárna po 18-tej sv. omši do 19:15 hod. Prvá sobota v mesiaci je Fatimská pobožnosť o 17:00 hod.

Detská sv. omša
Vždy v piatok o 18:00 hod. je sv. omša pre deti, ktorá je spestrená spevom detského spevokolu Káčko a kázňami pre deti.

Sv. omša pre mládež
V pondelok o 18:00 hod. je sv. omša pre mládež, ktorú doprevádzajú spevom mladí.
 
Rodinná sv. omša
Pre rodiny s malými i väčšími ratolesťami tu máme vyhradenú sv. omšu o 10:00 hod. dopoludnia. Deti prinášajú obetné dary a rôzne sa zapájajú do nedeľnej liturgie. To všetko za spevu detského spevokolu Káčko.

Modlitby Taize
Modlitba Taize býva zvyčajne každý tretí piatok v mesiaci po večernej sv.omši.

Pozvánka pre všetkých vás
Ste srdečne pozvaní na spoločné slávenie liturgie. Ak máte záujem čítať na sv. omši čítanie, prosby, prípadne prinášať obetné dary, príďte do sákristie najmenej 15 min. pred sv. omšou. Radi prijmeme medzi seba aj nových miništrantov rôznej vekovej kategórie. Detský spevokol bude taktiež?nadšený novými členmi, ktorých kedykoľvek medzi seba rád prijme. Budeme sa tešiť. Ďakujeme miništrantom, spevákom, organistom, kostolníkom, pomocníkom pri upratovaní a výzdobe kostola a všetkým, ktorí sa akokoľvek angažujú pri skrášlení chrámu a spestrení liturgie. Je to náš spoločný chrám a tešíme sa, že sa tu môžeme modliť a stretávať. Radi od vás prijmeme podnety, reflexie na tomto maile.

Aktualizované informácie o pobožnostiach v našom kostole:
Pozrite si najaktuálnejšie informácie o pobožnostiach v kostole. Aktualizované 12.9.2011. TU v PDF formáte.


Vaši bratia kapucíni.‹‹ späť
Sobota, 17. Február 2018
Meniny má Miloslava