Modlitba k svätému Jozefovi a Františkovi


Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, opravdivý ženích Panny Márie.
Oroduj za nás, aj za tých, čo tohto dňa (tejto noci) zomierajú.
Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás hriešnych,
ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú.

Rozpomeň sa svätý otec František, na všetky svoje dietky,
čo trpia v nebezpečenstvách, ktorým nemôžu uniknúť.
Ty dobre vieš, ako len zďaleka nasledujú tvoje šľapaje.
Daj im silu, aby vytrvali. Urob ich čistými, aby svietili.

Naplň ich radosťou, aby ju smeli požívať.
Vypros, aby Duch milosti a modlitby zostúpil na ne, aby mali pravú pokoru, akú si ty mal.
Aby si strážili svoju chudobu, ktorú si ty miloval.
Aby si zaslúžili lásku, ktorou si ty ľúbil Krista ukrižovaného,
ktorý s Otcom i Duchom Svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov.

Amen.


Františkánska modlitba

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja,
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
 

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
 

Daj, aby som sa snažil
skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
 

Pretože len keď dávame - nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.

Amen.


Ale aj tak! (modlitba bl. Matky Terezy)
 
Ľudia sú nerozumní, nelagoskí a sebeckí...,
ale aj tak ich miluj.
Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, postranných pohnútok...,
ale aj tak rob dobre.

Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov...,
ale aj tak buď úspešný.
Na dobro, ktoré konáš sa zajtra zabudne...,
ale aj tak rob dobro.

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným...,
ale aj tak buď čestný a úprimný.
Čo si celé roky budoval, môže sa za jednu noc zrútiť...,
ale aj tak buduj.

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš...,
ale aj tak pomáhaj ľuďom.
Daj svetu to najlepšie čo máš a udrú ťa po tvári...,
ale aj tak daj svetu to najlepšie čo máš.

Amen.


Meditácie
nad biblickými textami na pokračovanie

(z ang. originálu: WILLOUGHBY Robert & CARR Elaine: What’s God like?

preložila Evka Chovancová)


1. Aký je Boh (PDF)

2. Predstavenie Ježiša (PDF)

3. Ježiš prináša odpovede (PDF)

4. Tri zázraky (PDF)

5. Ježiš na sviatkoch stánkov (PDF)‹‹ späť
Sobota, 17. Február 2018
Meniny má Miloslava