Kapucínske kláštory a kostoly na Slovensku
Kliknutím na jednotlivý kláštor sa vám zobrazí foto galéria.

Kláštor Bratislava (fotto)
25. novembra 1676 biskup Tomáš Pálfy uviedol kapucínov do Bratislavy. Kostol je zasvätený sv. Štefanovi, Uhorskému kráľovi.

Kláštor Bratislava - Rača (fotto)
Kláštor v Bratislave - Rači je vlastne malý dom na periférii hlavného mesta SR. Jeho obyvateľmi sú bratia zo zameraním na ľudové misie.

Kláštor Pezinok (fotto)

V Pezinok je najstaršie pôsobisko kapucínov (1676) a prvý postavený kostol na území Uhorska. Kostol je zavätený Najsvätejšej Trojici.

Kláštor Kremnické Bane (fotto)
Kláštor v strede Európy je zasvätený sv. Jozefovo, robotníkovi a je noviciátnym domom. Kostol je zasvätený sv. Jánovi.

Kláštor Poniky (fotto)
Nádherný Ponický kostol plný fresiek je zasvätený sv. Františkovi Assiskému. Tamojší bratia spravujú farnosť.

Kláštor Hriňová (fotto)
Hriňová je miestom postulátu. Kláštor je pod patronátom Anjelov strážnych a kostol je zasvätený Panne Márii.

Kláštor Žilina (fotto)
Žilinský kostol Obrátenia sv. Pavla a kláštor zasvätený sv. Piovi z Pietrelčiny máme v dlhodobom prenájme od Žilinskej diecézy. Je tak pastoračným ako aj formačným domom, keďže sa tu formujú k nášmu životu postnovici.
Pozrite si panoramatické fotografie: Kostol Obrátenia sv. Pavla Mariánske námestie


‹‹ späť
Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech