Bratia žijúci v kláštore na Kremnických Baniach

br. Lukáš MIKOVÍNY, gvardián (predstavený kláštora)
br. Milan MAJDA, vikár
br. Peter VICIAN, magister novicov
br. Nehemiáš MACHEK, submagister novicov
br. Štefan BEBČÁK
br. Pavol KORBA‹‹ späť
Streda, 22. November 2017
Meniny má Cecília